Namera o oddaji poslovnega prostora na Ulici 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namero o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, na zemljišču parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, v najem

Številka: 47803-13/2016-1
Datum: 27. junij 2016

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v pritličju večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. Septembra 137 v Vrtojbi, na zemljišču parc. št. 2794 k. o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-2, v izmeri 29,08 m2. Poslovni prostor je primeren za opravljanje pisarniške in spremljajoče storitvene dejavnosti.

Izklicna mesečna najemnina znaša 120,00 EUR (DDV ni vključen v ceno) in se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Izklicna mesečna najemnina je določena v skladu s cenitvijo nepremičnine, ki jo je v mesecu juliju 2015 izdelal cenilec stvarnega premoženja Emil Čadež iz Kozane 113 a, 5212 Dobrovo v Brdih.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višini ene najemnine, takoj po podpisu pogodbe.

Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas 30 let, z možnostjo podaljšanja.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem poslovnega prostora do četrtka 14. 7. 2016, ki jo pošljejo na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 A, 5290 Šempeter pri Gorici.

Ponudba mora vsebovati:
1. izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oziroma dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,
2. program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem prostoru,
3. višino najemnine za poslovni prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati.

Pri odločitvi o oddaji poslovnega prostora v najem se bo kot kriterij upošteval predloženi program dejavnosti o izrabi prostora ter ponujena višina najemnine.

Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del javnega zbiranja ponudb na podlagi objavljene namere.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 05 33 51 000 ali o5 33 51 626 (kontaktna oseba Danjela Cijan) oziroma po elektronski pošti: info@sempeter-vrtojba.si ali danjela.cijan@sempeter-vrtojba.siŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni