Namera o ustanovitvi služnosti: parc. št. 2794 k. o. Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti: parc. št. 2794 k. o. Vrtojba

Številka: 47808-14/2015-2
Šempeter pri Gorici, 8. december 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična št. 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici dovoljuje, da se na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti pri njej lastni služeči nepremičnini parc. št. 2794/0 k.o. 2316-Vrtojba, ID znak 2316-2794/0-0 vknjiži služnost za:
- rekonstrukcijo, obratovanje in vzdrževanje obstoječega 0,4kV kablovoda Vrtojba vrtec v dolžini 73m , širine 1m s pripadajočim jaškom jaškom dimenzij 1,5m x 1,5m;
- za izgradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje in vzdrževanje predvidenega 20 kV kablovoda Vrtojba vrtec – Vrtojba vas v dolžini 73m , širine 1m s pripadajočim jaškom jaškom dimenzij 1,5m x 1,5m;
- za izgradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje in vzdrževanje predvidenega 20 kV kablovoda Kulturni dom - Vrtojba vrtec v dolžini 73m , širine 1m, s pripadajočim jaškom dimenzij 1,5m x 1,5m, kot izhaja iz skice, ki je priloga k pogodbi o služnosti, za nedoločen čas , v korist služnostnega upravičenca:

Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5229839000, davčna številka za DDV: 37102656.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni