Kultura in umetnost

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30





Kultura in umetnost

 

Osnovna funkcija ljubiteljske kulturne dejavnosti je kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa, torej razvijanje družabnega življenja ob kulturnem udejstvovanju.

Dejavnost ljubiteljske kulture obsega širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, pri čemer sega od ohranjanja tradicij predvsem na področjih folklore, ljudskega petja…, pa vse do najsodobnejših oblik umetniškega izraza. Prav zaradi prostorske razpršenosti in vsebinske raznolikosti je tudi struktura 'uporabnikov' pestra, tako po starosti, izobrazbi, osebnih vrednotah…

 

Društvo žena in deklet Šempeter

 

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 84371269
TRR: 0475 0000 0455 175

Društvo žena in deklet Šempeter je bilo ustanovljeno 7. maja 2001. Društvo žena in deklet Šempeter med drugim zbira stare predmete, ki govorijo o nekdanjem vsakdanjem življenju, zapisuje šempetrske značilnosti, stare običaje, recepte, besede, imena, anekdote, pripovedke ter vzpodbuja oživljanje starih znanj in spretnosti. Članice sodelujejo na vrtnarskih prireditvah, pri obeleževanju državnih, občinskih in kulturnih praznikov, na borelijadi, furmanskih prireditvah ter na tradicionalnih srečanjih Šempetrov in sejmu svete Elizabete v Romansu. Društvo samostojno organizira tudi razne prireditve s predavanji in nastopi, na katarih članice društva kot dobre gostiteljice pripravijo pogostitev, obiskovalce obdarijo s priložnostnimi darili, s skeči pa poskrbijo za dobro počutje in zabavo.
Od oktobra 2014 je v sklopu drušva zaživela Folklorna skupina Na placi.

 

 

Društvo žena in deklet Šempeter

Predsednica: Elizabeta Blaško
GSM: 041 694 578

W: www.drustvo-dzds.si/opis.php

Folklorna skupina Na placi
Predsednik: Janez Kocjančič
GSM: 031 362 847 Dušan Podgornik

 

Društvo žena Vrtojba

 

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

 

davčna številka: 68578253
TRR: 6400 0942 4071 580

Društvo žena Vrtojba je bilo ustanovljeno kot Aktiv kmečkih žena Vrtojba novembra leta 1993. Na vasi in v občini sodelujejo z vsemi društvi, bodisi s peko peciva bodisi s petjem ženskega pevskega zbora. Vsako leto marca organizirajo praznovanje materinskega dne, sodelujejo na razstavi peciva v Novi Gorici, na Boreljadi in skoraj vsaki občinski prireditvi. Do sedaj so v društvu izdali tudi dva koledarja z lokalno tematiko: z domačimi recepti in o vodnjakih v Vrtojbi. Pevski zbor društva žena pa je izdal tudi zgoščenko. Članice v sodelovanju z Video-pro posnele kratek film Vpraš'te našo nono, ki je izšel kot DVD. S tem so želele »zapisati« ljudsko izročilo in tako ohraniti del kulturne dediščine iz lokalnega okolja.

 

 

Društvo žena Vrtojba
Predsednica: Nelka Peloz

GSM:

E: 


Etnološko društvo Etno_V, Vrtejba


Stjenkova ulica 38
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 80232582
TRR: 6100 0001 9511 315

Etnološko društvo Etno_V, Vrtejba je bilo ustanovljeno leta 2018. Je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko interesno društvo, katerega skrb je raziskovanje in ohranjanje korenin vasi Vrtojba in njene okolice, njenih prednikov in okoliščin, ki so oblikovale materialno in duhovno zavest vaščanov.
 

Etnološko društvo Etno_V, Vrtejba
Predsednik:
Bojan Maraž
E: nitnoi_ @ hotmail.com

 

Kulturno umetniško društvo Šempeter


Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

 

davčna številka: 22138676
TRR: 6100 0001 0683 830

 

Kulturno umetniško društvo Šempeter je prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem bogatijo kulturno življenje svojega kraja in okolice. Ustanovljeno je bilo leta 1994 v Šempetru pri Gorici. Vsako leto pripravljajo pester in bogat program. V okviru društva deluje Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, ki ga trenutno vodi Matjaž Černic, amaterska gledališka skupina, zelo aktivna pa je tudi pustna sekcija.

 

 

Kulturno umetniško društvo Šempeter
Predsednica:
Majda Arčon
GSM: 040 353 164
E: info @ kud-sempeter.si
W:
www.kud-sempeter.si



 

Kulturno športni klub Zagon


Stjenkova ulica 14
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 60571025

TRR: 0475 0000 0196 767

Člani kluba sodelujejo pri raznih video projektih, glasbenih dogodkih. Cilj dejavnosti društva je aktivna vključitev mladih pri odkrivanju, spoznavanju in dokumentiranju kulturne preteklosti na prostoru v katerem živijo ter drugih kulturno glasbenih dogodkov. Društvo sodeluje pri projektu »Video mostovi«, v oddaji »Videofronta«… Člani svoje avtorske posnetke pošiljajo tudi po slovenskih festivalih in jih objavljajo na svetovnem spletu.

 

Kulturno športni klub Zagon
Predsednik:
David Verlič
GSM:
041 345 348
E:
info @ videofronta.net

 

Likovno društvo Šempeter - Vrtojba

 

Trg Ivana Roba 4

5290 Šempeter pri Gorici


davčna številka: 78618142

TRR: 0475 0000 1236 510

Likovno društvo združuje ustvarjalce, ki se ukvarjajo s slikarstvom, fotografijo in z drugim likovnim ustvarjanjem. Ustanovljeno je bilo v letu 2006 in od takrat postavlja razstave na razstavnih prostorih v občini tako domačih kot tujih umetnikov. Njihove razstave popestrijo veliko občinskih prireditev. Društvo s svojo dejavnostjo tako prispeva k prepoznavnosti domačih umetnikov.

 

Likovno društvo Šempeter - Vrtojba

Predsednik: Zdenko Šibav
GSM: 041 704 747
E: maximdoo @ siol.net

 

Mešani pevski zbor 'Ciril Silič' Vrtojba

 

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici

 

davčna številka: 20247141

TRR: 0475 0000 0498 340

 

Mešani pevski zbor "Ciril Silič" Vrtojba deluje od septembra 1945. Zbor je najprej pel v mešani zasedbi, nato dolga leta deloval kot moški pevski zbor in marsikdaj oral ledino na področju zborovske glasbe na Primorskem, leta 1983 pa je medse ponovno povabil primorske pevke in se preoblikoval v mešani pevski zbor. Zelo rad prepeva na različnih prireditvah širom Slovenije in v zamejstvu. Vsa leta se udeležuje revij Primorska poje in Goriški zbori pojo. Čez leto pripravi vrsto nastopov ob krajevnih in občinskih praznikih. Pobraten je z zborom iz Dobove in zamejskim zborom Rupa-Peč. Ti trije zbori izmenično pripravljajo pevske praznike.

 

 

Mešani PZ 'Ciril Silič' Vrtojba

Predsednik: Darko Blažica
GSM: 040 661 905
E:

W:  www.cirilsilic.si

Zborovodja: Silvan Zavadlav

 

Mešani pevski zbor Vrtojba

 

Ulica 9. septembra 224a, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici


davčna številka: 39566404

TRR: 0475 0000 0615 807


Zbor je nastal leta 1979. Vsa leta zbor vodi Zdravko Leban.
V vsem obdobju delovanja so redno in uspešno sodelovali na revijah Primorska poje,   Ceciljanka  v  Gorici ter na Reviji pevskih zborov Goriške, za njimi pa je tudi nekaj uspešnih gostovanj v tujini. Ob vsem tem so se v zadnjih letih še posebej zavzeto povezovali z najrazličnejšimi pevskimi zbori iz Slovenije in zamejstva in skupaj z njimi organizirali celovečerne koncerte.
Vsako leto organizirajo »Martinov koncert« v Vrtojbi in v goste povabijo tudi zbore s katerimi sodelujejo na drugih glasbenih srečanjih in koncertih.

 

 

Mešani pevski zbor Vrtojba
Predsednica:
Nadežda Petarin
GSM: 041 892 999
E: nadezda.petarin @ gmail.com
W: www.mepz-vrtojba.com 

Zborovodja: Zdravko Leban

 

Moški pevski zbor Šempeter


Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 86551388
TRR: 6100 0000 9277 427

Moški pevski zbor Šempeter pri Gorici je bil ustanovljen leta 1994. Ima 22 članov. Sestavljajo ga v glavnem dolgoletni pevci, saj nekateri prepevajo že petdeset let. Več kot polovica pevce je nosilcev Zlate Gallusove značke. Zbor je deset let po ustanovitvi vodil zborovodja Albin Kogoj, trenutno pa zbor vodi zborovodja Miran Rustja. Zbor ohranja tradicijo slovenske narodne in domoljubne pesmi, goji pesmi starejših slovenskih skladateljev ter partizanske pesmi. Zbor nastopa doma in v tujini. Redno se udeležuje revije Primorska poje, revije pevskih zborov Goriške in revije pevskih zborov društev upokojencev Primorske, oz. Zlate jeseni. Prejel je Vojkovo priznanje Goriške pokrajinske Zveze borcev, Zlato priznanje občine Šempeter-Vrtojba in priznanje zveze društev upokojencev Slovenije.

 

 

Moški pevski zbor Šempeter
Predsednik:
Franc Krpan
GSM: 031 808 238
Zborovodja: Miran Rustja

 

Športno kulturno društvo Kot v pravljici


Opekarniška cesta 13, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 24777226
TRR:  0227 5025 9813 024

Osnovni namen društva je razvijanje in izvajanje ljubiteljskih dejavnosti za predšolske in šolske otroke s področja športa, kulture in umetnosti. Ustanovljeno je bilo v začetku leta 2012. Društvo uprizarja razne gledališke igre, organizira delavnice za otroke in druge aktivnosti za najmlajše.

 

Športno kulturno društvo
Kot v pravljici
Predsednica:
Sara Krošelj
GSM: 041 794 668
E: sara.kroselj @ gmail.com

 

Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo Vrtejba


Ulica 9. septembra 139, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

                                       davčna številka: 90435176
                                       TRR: 6400 0942 4025 893


Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo Vrtejba, ustanovljeno 6. maja 1998. Društvo organizira različne kulturne prireditve kot so Boreljada, Tojvino srečanje ob koncu leta, različne gledališke in glasbene predstave, skrbi za ohranjanje kulturne dediščine kraja in izdaja časopis Tojva. V okviru društva deluje tudi mladinski pevski zbor, pod vodstvom Mojce Maver Podbersič.

 

Tojva a.d. 1200

Predsednik: Ivan Jedrlinič
Ul. 9. Septembra 139, Vrtojba

 

Umetniško društvo M&N DC


Laze 50, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

                                     davčna številka:
69178925
                                     TRR: 0475 0000 1894 946

 

Društvo je bilo ustanovljeno v letu 2011, program ki ga izvaja pa deluje že od leta 2009. Ustanovitelja Umetniškega društva M&N dance company, sta diplomirala na roterdamski plesni akademiji in s svojimi plesnimi predstavami kot koreografa in plesalca navdušujeta občinstvo doma in v tujini. Kot strokovna pedagoga pa ju vabijo tuje in domače plesne šole. Med drugimi predstavami je bila zelo odmevna plesna predstava Mit in Sence besed, posnet pa je tudi krajši plesni film. Kot koreografa sta sodelovala v baletnem večeru Klasika in Tango SloNarGled Opere in balet Ljubljana. Nastopila sta tudi na Festivalu koreografskih miniatur v Beogradu, kjer sta bila na podlagi predhodne selekcije s koreografijo 'Chained' izbrana za tamkajšnji nastop. Nastja in Michal sta bila med 180 koreografi iz celega sveta izbrana za nastop na 25. Koreografskem festivalu v Hannovru in tam kot finalista s koreografijo 'The Story We Tell' nastopila na Gala večeru tamkajšnje Operne hiše. Društvo se poleg plesnih predstav ukvarja s plesno vzgojo mladih in jih vzpodbuja k lastnemu plesnemu izražanju.

 


Umetniško društvo M&N DC

Predsednik: Michal Ryszard Rynia
GSM: 040 641 922
E: michalnastja @ gmail.com
W:www.michalnastja.com/company

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni