Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Zaključeni projekti in večje naložbe

2021


VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih
(Strateški projekt INTERREG V-A Italija - Slovenija 2014-2020)


WiFi4EU - brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane
(EU sredstva)2020


Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju (LAS v objemu sonca)

Krožišče pri Hoferju

 

LightingSolutions – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb (INTERREG V-A Italija - Slovenija 2014-2020)


Nakup in ureditev Športnega centra


NEKTEO - Trajnostna Energija za Občine
(Interreg Slovenija - Avstrija) 

 

VISFRIM - Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk - 1. faza (Strateški projekt INTERREG V-A Italija - Slovenija 2014-2020)

 

Vrtojbenska cesta (2. faza - podboj pod železniško progo)2019


Kolesarska pot v Bazari


Obnovljeno balinišče v Vrtojbi

 

Postajališče za avtodome (PZA) Vrtojba (1. faza Rekreacijskega centra Vrojba)2018Izgradnja in ureditev avtobusnega postajališča pri Mladinskem centru v Vrtojbi (EU sredstva)

Kolesarska pot v Bazari


Krajevna knjižnica v Šempetru

Krožišče pri bolnici


Rekonstrukcija dela občinske ceste LK Standreška cesta s krožiščem (I. faza)

 

Športni park Šempeter pri Gorici (IV. faza)

 

Vrtojbenska cesta (1. faza - od železniškega prehoda do Mahle)

 

 

2017


Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba (EU sredstva)

 

Dokončana 1. faza širitve šempetrskega pokopališča

 

Ekološki otoki


Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

 

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema

 

Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini


Izgradnja in obnova vodovodov

 

Kolesarska pot v Bazari

 

Nova otroška igrišča in objekti za rekreacijo
 

Obnova Feiglove ulice v Šempetru pri Gorici

Obnova ulice Na Pristavi v Šempetru pri Gorici

Rekreacijski center Vrtojba - gradbeno dovoljenje (EU sredstva)
 

Športni park Šempeter pri Gorici (III. faza)2016


Ekološki otoki

 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema


Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini


Izgradnja in obnova vodovodov

Kolesarska pot v Bazari

 

Krožišče pri ABK

 

Nova otroška igrišča in objekti za rekreacijo

 

Športni park Šempeter pri Gorici (II. faza)2015

 

Alterenergy (EU sredstva)

 

Ekološki otoki
 

Energetsko učinkovita sanacija telovadnice POŠ Vrtojba (EU sredstva)

 

GOTRAWAMA - Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice (EU sredstva)

 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest


Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema


Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini


Izgradnja in obnova vodovodov


Kolesarska pot v Bazari

Krožišče pri Mahle Letrika


Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica v Vrtojbi (EU sredstva)


Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije (EU sredstva)

 

Športni park Šempeter pri Gorici (I. faza)
 

TRADOMO - Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju (EU sredstva)2014


Adria-A - Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja (EU sredstva)


CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti (EU sredstva)

Energetsko učinkovita sanacija POŠ Vrtojba (Švicarski prispevek)

FutureLights - Javna razsvetljava prihodnosti (EU sredstva)

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema

Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini

Izgradnja in obnova vodovodov

LivingFountains - Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju
(EU projekt)

Nadzidava POŠ Vrtojba


Novi ekološki otoki

Obnova stanovanjskega objekta Ul. Nikole Tesle 18, Šempeter pri Gorici

Poly5 (Polycentric Planning Models for Local Development in Territories interested by Corridor 5 and its TEN-T ramifications) (EU sredstva)


Pot miru - Via di pace – Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana (EU sredstva)

 

Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica - prekinjen projekt

T.I.P. - Čezmejna integrirana platforma (EU sredstva)

Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici - 3. faza (EU sredstva)

Vrtojba - vas vodnjakov (Projekt LAS)

 

2013


Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema

Izgradnja in obnova vodovodov

Kupujmo Goriško
(Projekt LAS)

Nazaj k naravi z novimi pristopi
(Projekt LAS)

Nova otroška igrišča in objekti za rekreacijo

Novi ekološki otoki

Obnovitev goriškega vrtnarstva
(Projekt LAS)

Sanacija plazu pod cesto na Mark

Turistični vodnik po Goriški
(Projekt LAS)

Ureditev novih parkirnih mest in prometa pri OŠ Ivana Roba Šempeter


2012


Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest


Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema

Izgradnja in obnova vodovodov

Izgradnja žarnega zidu v Vrtojbi

Medeni krog
(Projekt LAS)

Nakup mobilne čistilne naprave EWM (Emergency Water Maker) - sistema za čiščenje vode v izrednih razmerah

Nova otroška igrišča

Novi ekološki otoki

Obnova prostorov ob balinišču v Vrtojbi


Pridobitev in ureditev novih parkirnih prostorov ob pokopališču v Vrtojbi

Postavitev sončne elektrarne na protihrupni ograji hitre ceste pri Bazari (Švicarski prispevek)

 

 

2011


Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini

Izgradnja in obnova kanalizacijskega sistema

Izgradnja in obnova vodovodov

Nakup in ureditev prostorov za Podružnično glasbeno šolo Šempeter pri Gorici

Novi ekološki otoki

Obnova prostorov krajevnega odbora Šempeter pri Gorici

Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi

Postavitev protihrupne ograje na HC pri Vrtojbi - II. faza

Prenova športnega igrišča za telovadnico Podružnične osnovne šole v Vrtojbi


Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi
(EU sredstva)

Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. faza
(EU sredstva)


2010 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni