Projekti LAS in program razvoja podeželja

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

LAS V objemu sonca

 

Upravljavec LAS-a:
RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o.,
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 33 06 681, +386 (0)5 33 06 682
E: rra.sp@rra-sp.si

W:
www.las-vobjemusonca.si

Prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor):

  • Razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti
  • Razvoj turizma na podeželju

Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor« in sicer preko posebnih lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Občine Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Brda so julija 2005 sprejele sklep, da je razvoj podeželja pomemben in je potrebno pristopiti k pripravi Razvojnega programa podeželja na ravni omenjenih občin. V ta namen je RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica oblikovala Lokalno akcijsko skupino (LAS) za te tri občine in izdelala Razvojni program podeželja občine Šempeter-Vrtojba, občine Brda in občine Miren-Kostanjevica, ki je bil novembra 2006 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na državni ravni izvaja politiko celostnega razvoja podeželja, tudi potrjen.


V letu 2007 se je območje razširilo, saj so v januarju k pripravi Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske pristopile še Mestna občina Nova Gorica - nižinski del in Občina Renče-Vogrsko.V programskem obdobju 2007-2013 je tako na tem območju deloval LAS jugozahodnega dela Severne Primorske. Ob podpori LEADER sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je bilo v tem obdobju skupaj izvedenih 33 projektov, Občina Šempeter-Vrtojba je bila partner pri osmih projektih. Več TUKAJ.

V programskem obdobju 2014-2020 se je LAS ponovno oblikoval in preimenoval v LAS V objemu sonca. LAS V objemu sonca je bil ustanovljen s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS dne 8. 12. 2015 na ustanovni Skupščini LAS v Bukovici. Šteje preko sto članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.


Območje LAS V objemu sonca


LAS V objemu sonca deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju petih goriških občin. Območje Občine Šempeter-Vrtojba, Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Miren-Kostanjevica ter občine Renče-Vogrsko obsega 458,7 km². Na območju živi 52.913 prebivalcev.

Območje predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, ki jo povezujejo skupne socialne in ekonomske značilnosti. Območje je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških in ekonomskih virov za uresničitev Strategije lokalnega razvoja (SLR). Za uresničitev ciljev SLR bo LAS sredstva pridobival iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Pristop CLLD


Izvajanje pristopa »lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, za katerega se uporablja kratica CLLD, omogoča prebivalcem na območju LAS, da sami oblikujejo SLR in izbirajo operacije (projekte), kar predstavlja osnovno načelo in hkrati največjo prednost tega pristopa. Pri pristopu CLLD postanejo ljudje aktivni partnerji in gonilo razvoja na lokalnem nivoju. 

 


 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije


Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi za Slovenijo, ki je tako v skupini prvih držav članic, ki lahko izvaja ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

 

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni