Šport, mladina in turizem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Šport, mladina in turizem

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba


Ulica 9. septembra 72, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
Javni zavod je bil ustanovljen 22. februarja 2008 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« - neuradno prečiščeno besedilo(4). KŠTM Šempeter-Vrtojba opravlja najrazličnejše dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih aktivnsti. Društvom, organizacijam in drugim zainteresiranim v občini nudijo podporo pri organizaciji dogodkov in upravljanju prostorov za družbene dejavnosti v občini Šempeter-Vrtojba.
Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Šempeter-Vrtojba

Poslovnik o delu Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba


Na področju športa:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov,

 • skrbi za trženje športnih objektov (treningi),

 • organizira športne prireditve v sodelovanju s športnimi društvi,

 • pripravlja program razvoja športa v občini (dolgoročni in letni programi investicij in drugih projektov),

 • pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju športa,

 • skrbi za profesionalno koordiniranje, vodenje in trženje športne dejavnosti v občini,

 • sodeluje s športnimi društvi v občini in drugimi


Na področju mladine:

 • skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,

 • skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,

 • skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,

 • spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov) v sodelovanju z mladinskimi društvi,

 • skrbi za programsko svetovalno dejavnost,

 • skrbi in vzpodbuja preventivne dejavnosti na področju osveščanja in preprečevanja zasvojenosti (LAS Šempeter-Vrtojba).


Na področju turizma:

 • skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe občine Šempeter-Vrtojba skupaj s Turističnim društvom Šempeter-Vrtojba in TIC-em,

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov,

 • skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,

 • sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,

 • pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju turizma,

 • skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju turizma, ki so v skupnem interesu (npr. turistična signalizacija, turistične poti ipd.),

 • skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevida občine in drugega promocijskega gradiva,

 • pripravi izvedbo za natečaj za izvirne turistične spominke občine in poskrbi za organizacijo proizvodnje le-teh ter njihovo trženje,

 • izvaja naloge turistično informacijskega centra.

KŠTM Šempeter-Vrtojba
T: 05 393 80 09
E:
info @ kstm-sempeter-vrtojba.si
W: kstm-sempeter-vrtojba.si/index.php

 


 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni