Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Občinska uprava in njene naloge

Občina kot samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki prizadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so s predhodnim soglasjem občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

Kot občinski organ v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. S svojimi notranjimi organizacijskimi enotami mora zagotavljati strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, pravočasno in učinkovito reševanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih.

Pri opravljanju nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami ostalih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.

Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu, nalogam občinske uprave in organizacijskim procesom. Njeno delo je javno.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira njeno delo. Delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik.

 

Naloge


Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
Organigram

pdfOrganigram 2019

Seznam uradnih pooblaščenih oseb


pdfSeznam uradnih pooblaščenih oseb 2019Proračun

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni