Civilna zaščita Občine Šempeter - Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Civilna zaščita Občine Šempeter - Vrtojba


Sile za zaščito, reševanje in pomoč v občini so prostovoljne in poklicne reševalne službe, Civilna zaščita ter druge organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja.


Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja. V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

Civilna zaščita


Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju: CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

Ukvarja se s tistimi nesrečami, ki jih povzročijo naravne in druge NENADZOROVANE sile, in ki zaradi izrednega obsega in izredne intenzivnosti lahko ogrozijo zdravje in življenja večjega števila ljudi ter varnost premoženja in drugih dobrin.


Člani štaba civilne zaščite so

 • Poveljnik CZ: Stanislav Črvič,
 • Namestnik poveljnika CZ: Sebastjan Arčon,
 • Svetovalec za področje logistike: Tomaž Nemec,
 • Svetovalec za področje RKB zaščite: Vasilij Ferdinand Pirc,
 • Svetovalec za področje prve pomoči: Aljaž Štrukelj,
 • Svetovalec za področje zaklanjanja in vzdrževanje zaklonišč: Aljoša Markič,
 • Svetovalec za področje požarnega varstva: Anton Kozar,
 • Informacijska podpora: Kristina Kodermac.

Klic v sili: 112


Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

 • skušajmo ohraniti mirno kri,
 • če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim,
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče,
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.


Številko 112 pokličite:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev,
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja,
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.


Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... ),
 • kakšno pomoč potrebujete.

 

Cilji in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

Poglavitni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje oziroma preprečitev števila nesreč oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic nesreč.

Ključne naloge varstva obsegajo:

 • proučevanje naravnih in drugih danosti za nastanek nesreč,
 • spremljanje nevarnosti nesreč ter obveščanje in alarmiranje,
 • preprečevanje nesreč oziroma zmanjševanje njihovih posledic,
 • vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč,
 • izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah,
 • preprečevanje sekundarnih posledic in odpravljanje posledic nesreč oziroma
 • zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju.

Kontakt

Trg Ivana Roba 3 a
5290 Šempeter pri Gorici

Klic v sili: 112

Dežurna številka: 030 722 817
ŠTAB CZ: 05 335 16 32
Skladišče CZ MMP: 041 642 187

E:
civilna.zascita(at)sempeter-vrtojba.si


 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni