Komunalna in prometna infrastruktura

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Komunalna in prometna infrastruktura

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.


Cesta 25. junija 1B
5000 Nova Gorica

Gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvaja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.. Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica javnega podjetja in tudi lastnica 123.002 delnic, kar predstavlja 19,52% delež v družbi (stanje 31. 12. 2008).

Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje teh dveh gospodarskij javnih služb ureja z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št.: 60/2005) in Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, UL RS št. 32/2017) in Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Ur. l. RS, št.: 78/2005).

 


 

Komunala Nova Gorica, d. d.


Cesta 25. junija 1
5000 Nova Gorica
Komunala Nova Gorica d. d. kot gospodarsko javno službo izvaja:

  • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov; Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 59/2008).

  • urejanje in čiščenje javnih površin; Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 59/2008).

  • urejanje in vzdrževanje pokopališč; Odloko o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Ur. l. RS, št.: 42/2009).

 


 

Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.

 

Industrijska cesta 2, Kromberk
5000 Nova Gorica
Gospodarsko javno službo vzdrževanje občinskih javnih izvaja kot koncesionar družba Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.

Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje te gospodarske javne službe ureja z Odlokom o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 59/2008).

 


 

Avrigo, Družba za avtobusni promet in turizem, d. o. o.


Kidričeva ulica 20
5000 Nova GoricaGospodarsko javno službo izvajanje javnega mestnega prometa izvaja kot koncesionar družba Avrigo d. o. o..

 


 

E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.


Erjavčeva ulica 24
5000 Nova Gorica


Gospodarsko javno službo oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja izvaja kot koncesionar družba E 3, d. o. o. Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje izvajanje te gospodarske javne službe ureja z Odlokom o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 76/2008 in 42/2009).
 


 

Adriaplin, d. o. o.

 

Dunajska cesta 7

1000 Ljubljana

 

 

 Gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja plinskega distribucijskega omrežja izvaja kot koncesionar družba Adriaplin d.o.o. Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje izvajanje te gospodarske javne službe ureja z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Ur. l. RS, št.: 71/2007) in Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Ur. l. RS, št.: 72/2007).

 


 

Režijski obrat


Ul. 9. septembra 145, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici

Gospodarski javni službi upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest ter pravljanje z objekti in napravami za oglaševanje izvaja Občina Šempeter-Vrtojba v okviru režijskega obrata.

 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.
T:
05 339 11 00
F: 05 339 11 28
E:
info@vik-ng.si
W:
www.vik-ng.si

DEŽURNA SLUŽBA

rajon Gorica: 051 375 401Komunala Nova Gorica, d. d.
T:
05 33 55 300
F:
05 33 55 311
E:
info@komunala-ng.si
W:
www.komunala-ng.si


Cestno podjetje Gorica, d. d.

T:
05 338 48 00
F:
05 338 48 04
E:
info@cpg.si
W:
www.cpg.si

Avrigo, d. o. o.

T: 05 3303 100
F:
05 3303 128
E:
info@avrigo.si
W:
www.avrigo.si

Avotobusna posaja - vozni red:

05 3303 133

 

 E 3, d. o. o.

Klicni center: 080 34 45
T: 05 331 33 00
F: 05 331 33 05
E: info@e3.si
W: www.e3.si

 
Adraplin, d. o. o.

T: 01 234 21 00

F: 01 432 10 93

E: info@adriaplin.si

W: www.adriaplin.si

 


Režijski obrat

T: 05 398 55 68

E: rezijski-obrat.obcina @ sempeter-vrtojba.si


Parking D - Mednarodni mejni prehod Vrtojba
T: 05 335 76 31

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni