Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Gospodarstvo

Javni sklad malega gospodarstva Goriške


Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica Javnega sklada malega gospodartva Goriške. Javni sklad uresničuje namen za katerega je ustanovljen z naslednjimi ukrepi:

 • dajanje posojil za projekte malega gospodarstva;
 • dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo;
 • subvencioniranje obrestne mere in drugih pogojev za vračanje posojil, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije;
 • sovlaganje v projekte malega gospodarstva;
 • vlaganja ali financiranja poslovne infrastrukture (obrtne cone, podjetniške cone).

 


 

Primorski tehnološki park d.o.o.


Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri GoriciObčina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica in solastnica gospodarske družbe Primorski tehnološki park d.o.o., ki je bila ustanovljen adecembra 1999. Primorski tehnološki park skrbi za nastanek, delovanje in rast tehnološko najzahtevnejših podjetij z visokim tržnim potencialom. Podjetjem pomagamo pri premagovanju podjetniških in tržnih izzivov, s ciljem, da podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v produkte in storitve ter vstopijo na trg. V Primorskem tehnološkem parku želijo ustvariti mednarodno prepoznavno poslovno okolje, ki bo privlačno za vrhunska, inovativna, visoko-tehnološka podjetja in znanstveno-raziskovalni svet ter s tem prispevati h gospodarskemu razvoju regije. Na razpolago daje infrastrukturo, gradi povezave s centri znanja in tehnologij, spodbuja mreženje, vzpostavljamo sinergije ter ponuja poslovne in druge storitve.


Glavne storitve Primorskega tehnološkega parka so:

 • nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti,
 • pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih razpisov,
 • mednarodno povezovanje,
 • marketinška pomoč,
 • obveščanje,
 • izdelava poslovnega načrta in
 • pridobivanje investitorjev.

 

Kdo lahko postane član Primorskega tehnološkega parka?

Član Primorskega tehnološkega parka lahko postane podjetje, samostojni podjetnik ali raziskovalno-razvojni oddelek podjetja, ki pri izvajanju svoje dejavnosti dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti, tehnološke zahtevnosti in inovativnosti izdelkov, storitev in/ali procesov, na inovativen način zasleduje nišne in/ali globalne trge ter izkazuje visok tržni potencial.


Seznam članov:

 


 

Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica


Trg Edvarda Kardelja 3
                                        5000 Nova Gorica


Občina Šempeter-Vrtojba je soustanovitelj Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o.. RRA je bila ustanovljena z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih virov. Njena naloga je, da v svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.


Poslanstvo RRA severne Primorske je:

 • spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji,
 • pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe,
 • svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj,
 • podpirati lokalno podjetništvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo,
 • pridobivati domače in tuje vire financiranja,
 • biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeševati regionalni razvoj tako v Sloveniji kot tudi med državami članicami Evropske unije in pristopnimi članicami,
 • s svojo dejavnostjo zboljšati življenjsko raven vseh, ki živijo na severnem Primorskem.

 Območno obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

 

Ulica Gradnikove brigade 6

5000 Nova Gorica


 
V OOZ Nova Gorica so združene pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja in imajo na območju delovanja zbornice sedež obrata oziroma firme. Zbornica je organizacija, ki je odprta navzven, zato se v njej lahko združujejo tudi vsi, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti.

Deluje v naslednjih občinah: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in  Mestne občine Nova Gorica.

 


 

GZS Območna zbornica za severno Primorsko


Sedejeva 2a
5000 Nova GoricaObmočna zbornica je prostovoljna oblika organiziranosti gospodarstva v Goriški statistični regiji, ki obsega trinajst občin: Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.

So del sistema Gospodarske zbornice Slovenije, ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

Javni sklad malega gospodarstva

T: 05 33 50 150
    05 33 50 173
W: www.jsmg-goriska.com/

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00-12.00 | 13.00-14.00
sreda: 8.00-12.00 | 13.00-16.00
petek: 8.00-12.00Primorski tehnološki park d.o.o.

T: 05 393 24 50
F:
05 393 24 55
E:
ptp@primorski-tp.si
W:
www.primorski-tp.si
RRA severne Primorske d.o.o.

T: 05 330 66 82
F:
05 330 66 87
E:
rra.sp@rra-sp.si
W:
www.rra-sp.si


Območno obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

T: 05 330 66 00      
F:
05 330 66 15
E:
 ooz.novagorica@ozs.si
W:
 www.ooz-novagorica.si

 


GZS Območna zbornica za severno Primorsko

T: 05 33 060 30
F:
05 33 060 31
E:
 oz.sev-primorska@gzs.si
W:
www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni