Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Kultura

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba


Ulica 9. septembra 72, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
Javni zavod je bil ustanovljen 22. februarja 2008 z Odlokom Občine Šempeter-Vrtojba. KŠTM Šempeter-Vrtojba opravlja najrazličnejše dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih aktivnsti. Društvom, organizacijam in drugim zainteresiranim v občini nudijo podporo pri organizaciji dogodkov in upravljanju prostorov za družbene dejavnosti v občini Šempeter-Vrtojba.

Na področju kulture:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov,
 • pripravlja program kulturnih prireditev: večere z različnimi zvrstmi glasbe, literarne večere,
 • proslave ob raznih dogodkih v sodelovanju z različnimi društvi,
 • skrbi za organizacijo in izvedbo razstav,
 • organizira delavnice z domačimi in gostujočimi ustvarjalci na raznih področjih umetnosti in domače obrti,
 • skrbi za pripravo projektov za javne razpise,
 • pripravlja letne programe dela,
 • sodeluje pri investicijah na področju kulture (zbiranje in odpiranje ponudb),
 • sodeluje s kulturnimi društvi in posameznimi ustvarjalci na področju kulture
 • koordinira in vzpodbuja kulturno dejavnost.

Predstavniki Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda so imenovani za 4 leta TU. 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

 

Trg Edvarda Kradelja 4
5000 Nova Gorica
Goriška knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na področju šestih občin. Ustanoviteljice knjižnice so poleg Mestne občine Nova Gorica tudi občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

 
Predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda je imenovan za 5 let TUKAJ. 

       Goriški muzej

 


         Grajska 1, Kromberk
         5000 Nova Gorica


 

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Republiki Sloveniji.

 


 

Kulturni dom Nova Gorica


Bevkov trg 4
                                        5000 Nova Gorica

 

Kulturni dom Nova Gorica bogati kulturno življenje širšega Goriškega območja. S svojo razvejano glasbeno, likovno in filmsko dejavnostjo skrbi za kakovostno kulturno in umetniško rast severnoprimorske regije. Glasbena ponudba privablja številne ugledne slovenske in tuje glasbene poustvarjalce, ki se predstavljajo tako v okviru Glasbenega abonmaja kot ostale pestre koncertne ponudbe različnih glasbenih zvrsti. Ljubitelji vizualne umetnosti svojo muzo najdejo v Mestni galeriji Nova Gorica, ki je prerasla v eno izmed osrednjih likovnih razstavišč za sodobno vizualno umetnost na Primorskem ter postala prepoznavna in referenčna tudi v širšem slovenskem prostoru. Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica je tudi prizorišče umetniškega filma, v okviru katerega med pestrim naborom raznovrstnih filmskih naslovov zavzema pomembno mesto abonma 'Filmsko gledališče'. 
Program Kulturnega doma Nova Gorica sofinancira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.

 


 

Slovensko narodno gledališče Nova  
Gorica

 

Trg Edvarda Kardelja 5
5000 Nova Gorica

 


Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je najpomembnejša gledališka ustanova v zahodnem delu Slovenije. Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955 z ustanovitvijo polprofesionalnega Goriškega (mestnega) gledališča, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo in se preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo, leta 2004 pa je gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.
Program SNG Nova Gorica sofinancira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.

 


 

Pokrajinski arhiv Nova Gorica


Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica


Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši regionalni zgodovinski arhiv v Sloveniji, ustanovljen leta 1972. Njegova glavna naloga je skrb za arhivsko gradivo, to je najdragocenejše zapise iz naše preteklosti, na območju današnjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.

 


 

Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica

 

  Delpinova 16

  5000 Nova Gorica

 

 

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod opravlja javno službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine. Delovanje in ureditev zavoda opredeljuje ZVKDS1 (UR.l.št. 16/2008) in Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (Ur.l. št 65/2008).

 


 

Javni sklad za kulturne dejavnost RS, Območna izpostava Nova Gorica


Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica 

Območna izpostava JSKD Nova Gorica pokriva kulturno dejavnost na območju občin Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

Sklad:

 • organizira in posreduje kulturne prireditve,
 • pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije,
 • izdaja revije in druge publikacije,
 • na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo,
 • podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo.

KŠTM Šempeter-Vrtojba
T: 05 393 80 09
E:
info @ kstm-sempeter-vrtojba.si
W: kstm-sempeter-vrtojba.si/index.php
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
T: 05 330 91 00
F:
05 302 16 88
E:
goriska.knjiznica @ gkfb.si
W:
www.gkfb.si


Krajevna knjižnica Šempeter
Cesta Goriške fronte 2, 5290 Šempeter pri Gorici
T:
08 200 26 52
E: sempeter @ gkfb.si
W:
www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/sempeter


Goriški muzej

T: 05 335 98 11
F:
05 335 98 20
E:
goriski.muzej @ siol.net
W:
www.goriskimuzej.si
Kulturni dom Nova Gorica

T: 05 335 40 10
E: uprava @ kulturnidom-ng.si
W: www.kulturnidom-ng.si

 

 SNG Nova Gorica

T: 05 335 22 00
F: 05 302 12 70
E: info @ sng-ng.si
W: www.sng-ng.si

 Pokrajinski arhiv Nova Gorica

T: 05 335 87 60
F:
05 302 77 38
E:
pa-ng @ pa-ng.si
W:
www.pa-ng.si

 

 


Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica

T: 05 330 84 50     
F:
05 302 86 90
E:
tajnistvo.oenovagorica @ zvkds.si
W:
www.zvkds.si

 


JSKD, OI Nova Gorica

T:
05 335 18 52
F:
05 335 18 54
E:
oi.nova.gorica @ jskd.si
W:
www.jskd.si/kulturna-mreza/oi-ena.php?id=41

 
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni