Družbene dejavnosti

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Družbene dejavnosti

Strokovna služba družbenih dejavnosti opravlja naloge s področja šolstva, otroškega varstva, kulture, športa, socialnega varstva in zdravstva.

Delovno področje

  • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
  • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
  • izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
  • vodi postopke in pripravlja odločbe na področju družbenih dejavnosti (razpisi za sofinanciranje društev, občinske štipendije, nagrade za »talente« in drugo)
  • vodi postopke in pripravlja odločbe na področju podeljevanja koncesij s področja družbenih dejavnosti,
  • organizira in financira šolske prevoze,
  • izvaja naloge v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za občane brez prejemkov,
  • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Služba za družbene dejavnosti opravlja zadeve, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih. Za navedeno področje služba opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge. Služba sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij iz njegove pristojnosti in skrbi za razvoj dejavnosti iz svojega področja in opravlja koordinativno vlogo med njimi ter izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine.

Vloge na področju družbenih dejavnosti:

- denarna pomoč (osnovni življenjski stroški, šolske potrebščine, šolska prehrana…),
- pomoč ob rojstvu novorojenčka,
- potrdilo o oddaljenosti.
 
Kontakt

Ksenija Ušaj
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
T:
05 335 16 22
F:
05 335 10 07
E:
ksenija.usaj(at)sempeter-vrtojba.si
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni