Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Naznanila

2022


26. 4. 2022
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišča s parc. št. 67/3, k. o. 2316 Vrtojba v najem

9. 2. 2022
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 942/8, k. o. 2316 Vrtojba

3. 2. 2022
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

20. 1. 2022
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

 

10. 1. 2022

Ugotovitvena odločba glede nepremičnin s parc. št. 3566/54 (ID 2334643) in 3566/55 (ID 5021091) katastrska občina 2316 Vrtojba

 2021


29. 11. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

29. 11. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

10. 11. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter

27. 10. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 2663/3, k. o. 2316 Vrtojba

19. 10. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 34/10, k. o. 2315 Šempeter

19. 10. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišča s parc. št. 484/16 k. o. Šempeter v najem

29. 9. 2021
Ugotovitvena odločba

29. 9. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

20. 9. 2021
Namera o sklenitvi menjalne pogodbe v izogib razlastitvi po metodi neposredne pogodbe

17. 9. 2021
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada

22. 7. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3281/6, k. o. 2315 Šempeter

12. 7. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za zemljišče s parc. št. 29/2, v izmeri 887 m2, k. o. 2315 Šempeter

18. 6. 2021
Ugotovitvena odločba - vzpostavitev javnega dobrega

11. 6. 2021
Ugotovitvena odločba

10. 5. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

10. 5. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja s parc. št. 3022/1 k. o. 2315 Šempeter v najem

7. 5. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v pritličju poslovnega objekta (Krajevni odbor Šempeter) v najem

15. 4. 2021
Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe - št. 944/2, 3570/11, 945/3, k. o. 2316 Vrtojba

15. 4. 2021
Namera o sklenitvi menjalne pogodbe v izogib razlastitvi po metodi neposredne pogodbe

12. 4. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za del zemljišča s parc. št. 3037/2, k. o. 2315 Šempeter

12. 4. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za zemljišče s parc. št. 3022/2 k. o. 2315 Šempeter

19. 3. 2021
Ugotovitvena odločba o ukinitvi javnega dobra

3. 3. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

19. 2. 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin - rabljena oprema 

2020


30. 10. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3419/3 k.o. 2316 Vrtojba

9. 10. 2020
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za skladiščni prostor v stanovanjski stavbi na Goriška ulica 3, Šempeter pri Gorici, parc. št. 2953 k.o. Šempeter, ID znak del stavbe 2315-605-4

21. 8. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča s parc. št. 942/2 k.o. 2316 Vrtojba

29. 7. 2020
Namera za prodajo nepremičnine s parc. št. 281/5 k.o. 2315 Šempeter

23. 7. 2020
Namera za najem del parc. št. 942-2 k.o. Vrtojba

10. 7. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastnega dela nepremičnine  do deleža 1/50, parc. št. 2802 k.o.2315 Šempeter


9. 6. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3389/10 k.o. 2315 Šempeter

9. 6. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba

4. 6. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 2951/1 k.o. 2315 Šempeter

2. 6. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja 835-8, 790-12 in 3446-9 vse k.o. Šempeter

28. 5. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za zemljišče s parc. št. 722/5, k.o. 2315 Šempeter

20. 5. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

20. 5. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo del zemljišča s parc. št. 3281/4 v najem

27. 2. 2020
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča za SKZG RS

25. 2. 2020
Odločba - nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

17. 2. 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin (rabljene svetilke)

21. 1. 2020

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem (parc. št. 938/2, parc. št. 939/2 obe k.o. Vrtojba) 

2019


23. 10. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem 476-6, 476-9 in 476.10 Šempeter

15. 10. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na parc. št. 3443/7 k.o. Šempeter

9. 10. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišča s parc. št. 348/2, k.o. 2315 Šempeter v najem


27. 9. 2019
Ukinitev javnega dobrega na nepremičnini s parc. št. 3443/7 k. o. 2315 Šempeter

25. 9. 2019
Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi predloga modela vrednotenja nepremičnin za območje Občine Šempeter-Vrtojba

19. 9. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

21. 8. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja - Cesta prekomorskih brigad 5

5. 8. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

18. 7. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

6. 6. 2019
Sklep o določitvi cene za občasno uporabo prostora za prirejanje prireditev (piknik prostora) v Športnem parku v Šempetru pri Gorici

22. 5. 2918
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

17. 5. 2019
Namera za prodajo kleti (C. prekomorskih brigad 3) po metodi neposredne pogodbe

10. 5. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišča s parc. št. 3257/3 k.o. Vrtojba v najem

10. 5. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja s parc. št. 13/2 k.o. Šempeter v najem

10. 5. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji kolesarskega poligona v brezplačno uporabo

26. 4. 2019
Namera o oddaji dela zaklonišča Podmark v brezplačno uporabo

25. 4. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nogometnega igrišča v brezplačno uporabo

25. 4. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji igrišča za odbojko in travnatega igrišča v brezplačno uporabo

24. 4. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja (parc. št. 29/2) v najem

24. 4. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja (parc. št. 2831/7) v najem

23. 4. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine (Goriška 15) v brezplačno uporabo

19. 4. 2019
Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici (identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih podatkov: 1130)

27. 3. 2019
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanijo za volitve v Evropski parlament 2019

26. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Šempeter

22. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja s parc. št. 63 k.o. Vrtojba v najem

22. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja 62, 940, 944, 61-1, 942-2 vse k.o. Vrtojba v najem

14. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3257/7 k.o. Vrtojba

14. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3257/6 k.o. Vrtojba

14. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3257/5 k.o. Vrtojba

14. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3257/4 k.o. Vrtojba

14. 3. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba

6. 3. 2019
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - ID znak del stavbe 2315-707-1

18. 2. 2019
Odločba, da se nepremičnini s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

23. 1. 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem za del zemljišča s parc. št. 3037/2 k.o. Šempeter

23. 1. 2019
Namera osklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 475/4 in parc. št. 481/15 obe k. o. Šempeter

7. 1. 2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 10/3 k.o. 2316 Vrtojba v najem - podaljšanje

4. 1. 2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 2894 k.o. 2315 Šempeter v najem - podaljšanje2018


17. 12. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem - podaljšanje

21. 11. 2018
Podaljšanje najema za zemljišče s parc. št. 2831/1 k.o. 2315 Šempeter

21. 11. 2018
Podaljšanje najema za zemljišče s parc. št. 2831/5 k.o. 2315 Šempeter

21. 11. 2018
Podaljšanje najema za zemljišče s parc. št. 2831/6 k.o. 2315 Šempeter

5. 11. 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup in prodajo zemljišč k.o. Vrtojba

19. 10. 2018
Odločba za ukinitev statusa javnega dobrega nepremičnini s parc. št. 3448/2 k. o. 2315 Šempeter

16. 10. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 289 v najem in podaljšanje najema nepremičnine s parc. št. 288/4 - obe k.o. 2315 Šempeter

12. 10. 2018
Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij

22. 8. 2018
Namera o sklenitvi pogodbe za zemljišče s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter

17. 7. 2018
Nakup solastnega deleža zemljišča s parc. št. 2249 in 2250 oba k.o. 2316 Vrtojba

17. 7. 2018
Namera o ustanovitvi služnosti

16. 7. 2018
Odločba o prenehanju statusa javnega dobrega lokalnega pomena za premičnino s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter

6. 7. 2018
Namera o razpolaganju z zemljišči - poslovna cona Vrtojba

6. 7. 2018
Namera o ustanovitvi služnosti v Vrtojbi

5. 7. 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 3044 k.o. 2315 Šempeter

22. 6. 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo in nakup zemljišč k.o. Šempeter

7. 6. 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin

7. 6. 2018
Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 47/1 k.o. 2316 Vrtojba

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem – podaljšanje (C. Prekomorskih brigad)

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč s parc. št. 2248 in 2249 obe k.o. 2316 Vrtojba v najem - podaljšanje

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 104/1 k.o. 2315 Šempeter v najem - podaljšanje (II.)

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 104/1 k.o. 2315 Šempeter v najem - podaljšanje (I.)

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč s parc. št. 1204, 1312, 1313/2 vse k.o. 2316 Vrtojba v zakup - podaljšanje

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč s parc. št. 1117 in 1325/1 obe k.o. 2316 Vrtojba v zakup - podaljšanje

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 2991 k.o. 2316 Vrtojba v zakup - podaljšanje

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 1324 k.o. 2316 Vrtojba v zakup - podaljšanje

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 1288 k.o. 2316 Vrtojba v zakup - podaljšanje

7. 6. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 13/18 k.o. 2315 Šempeter v najem - podaljšanje

18. 5. 2018
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

24. 4. 2018
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za predčasne volitve v Državni zbor RS 2018

17. 4. 2018
Namera o oddaji nepremičnine s parc. št. 718/4 k.o. 2315 Šempeter v najem

10. 4. 2018
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo: Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

30. 3. 2018
Namera za nakup zemljišča s parc. št. 938/2 k.o. 2316 Vrtojba

22. 3. 2018
Namera za nakup zemljišča za kolesarsko stezo Bazara

22. 3. 2018
Namera za nakup zemljišč pri krožišču Hofer

14. 3. 2018
Namera za nakup zemljišč ali delov zemljišč (Čuklje, Zapučke)

14. 3. 2018
Namera za nakup zemljišča s parc. št. 619 k.o. 2316 Vrtojba

19. 2. 2018
Namera o oddaji poslovnega prostora v najem (telefonska centrala)

19. 2. 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnine s parc. št. 289 k.o. 2315 Šempeter

19. 2. 2018
Namera za nakup zemljišča s parc. št. 1070/1 (nastala iz parcele iz št. 1070) in parc. št. 1314/3 (nastala iz parc. št. 1314/2) obe k.o. 2315 Šempeter

19. 2. 2018
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 787 k.o. 2316 Vrtojba

19. 2. 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnine s parc. št. 772 k.o. 2316 Vrtojba

16. 2. 2018
Namera o ustanovitvi služnosti

5. 2. 2018
Namera o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 2986/1 k.o. 2315 Šempeter2017


21. 12. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 805 k.0. 2315 Šempeter

29. 11. 2017
Namera o oddaji stvarnega premoženja (del zaklonišča v Podmarku) v brezplačno uporabo

24. 11. 2017
Namera za nakup zemljišč (križišče pri trgovini Hofer)

14. 11. 2017
Namera o oddaji v najem

13. 11. 2017
Namera za nakup zemljišča s parc. št. 889/1, 835/7, 888/4 in 835/6 vse k. o. 2315 Šempeter

9. 11. 2017
Ugotovitvena odločba da imajo nepremičnine s parc. št. 9129, 9130 in 9131 vse k.o. 2315 Šempeter status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

7. 11. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti LES MMS

2. 11. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 802/2 k.o. 2315 Šempeter

2. 11. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 796/2 k.o. 2315 Šempeter

25. 10. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti - kablovod RTP

17. 10. 2017
Odločba o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1615/4 k.o. 2316 Vrtojba

14. 9. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parcelno številko ID znak 2315 833/1 in 888/5

14. 9. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti - Adriaplin

5. 9. 2017
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo: volitve predsednika republike

4. 9. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti v korist Borisa Kravanje

23. 8. 2017
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo: Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

18. 8. 2017
Namera za nakup delov zemljišč s parc. št. 953/2, 962/3, 962/1, 953/2, 952/1, 952/3, 952/4, 951/4, 950/5, 991/10, 991/1, 1005, 2265, 2263, 2262, 2266, 2268 vse k.o. Šempeter

11. 8. 2017
Namera za nakup delov zemljišč s parc. št. 860/2, 859/2, 855/2, 858/2 in 857 vse k.o. Vrtojba

11. 8. 2017
Namera za nakup solastnega dela zemljišč s parc. št. 3626 in 3628 obe k.o. Vrtojba

8. 8. 2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 2832/7 k.o. 2315 Šempeter

8. 8. 2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 2832/6 k. o. 2315 Šempeter

21. 6. 2017
Namera o razpolaganju zemljišča

8. 6. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti - Hofer uvoz na parkirišče

1. 6. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti - Adriaplin 2

31. 5. 2017
Namera za nakup del zemljišča s parc. št. 3540 in 3541 k.o. 2316 Vrtojba

24. 5. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti - Adriaplin

23. 5. 2017
Namera o oddaji v brezplačno uporabo - poslovni prostor Trg I. Roba 4

23. 5. 2017
Namera o oddaji v brezplačno uporabo poslovnih prostorov ob balinišču v Vrtojbi

23. 5. 2017
Namera o oddaji v brezplačno uporabo poslovnih prostorov v Vrtojbi

23. 5. 2017
Namera o oddaji v brezplačno uporabo prostorov zaklonišča Podmark

23. 5. 2017
Namera o oddaji nepremičnine s parc. št. 2936/3 in 3389/8 obe k.o. 2315 Šempeter v najem

15. 5. 2017
Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo del zemljišča s parc. št. 90/30 k. o. 2315 Šempeter

12. 5. 2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo (podaljšanje oddaje) kolesarskega poligona v brezplačno uporabo

12. 5. 2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo (podaljšanje oddaje) nogometno igrišče z umetno travo v brezplačno uporabo

20. 4. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti (ZIC)

13. 4. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča parc.št. 3226/6 in 3226/8, k.o. 2315 Šempeter

4. 4. 2017
Dokončna prednostna lista A za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Šempeter-Vrtojba


17. 3. 2017
Odločba, da nepremičnini parc. št. 3430/3 k. o. 2315 Šempeter preneha status javnega dobra

16. 3. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora na zemljišču s parc. št. 3051/3 k.o. 2315 Šempeter v najem

16. 2. 2017
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba

10. 2. 2017
Namera o oddaji nepremičnine s parc. št. 58/1, 59/1, 60/1, 60/2 vse k.o. Vrtojba v najem

9. 2. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 2651/1 k.o. 2315 Šempeter

6. 2. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem - pritličje

6. 2. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem - mansarda

25. 1. 2017
Namera o oddaji v najem del nepremičnine s parc. št. 722/1 k.o. Šempeter

24. 1. 2017
Namera o ustanovitvi služnosti - DARS

16. 1. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup poslovnega prostora na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 5, Šempeter

12. 1. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 506/3 k.o. 2315 Šempeter

12. 1. 2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 517/8 k.o. 2315 Šempeter

11. 1. 2017
Namera o oddaji poslovnega prostora v I. nadstropju objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-3 v brezplačno uporabo

10. 1. 2017
Namera o razpolaganju zemljišča za nakup nepremičnine parc. št. 3224/4 k. o. 2315 Šempeter2016


21. 12. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 486/1, 488/7, 323/8, 487/4 in 499/2 vse k. o. 2315 Šempeter

20. 12. 2016
Namera o oddaji poslovnega prostora v I. nadst. na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem

7. 12. 2016
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem na zemljišču s parc. št. 2902/0 k.o. 2315 Šempeter v v stavbi z identifikacijsko številko 2315-724

16. 11. 2016
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup nepremičnine parc. št. 3224/4 k. o. 2315 Šempeter

8. 11. 2016
Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 799/5 k. o. 2315 Šempeter

2. 11. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti na delu nepremičnine s parc. št. 2339/1, k. o. 2316 Vrtojba

7. 10. 2016
Namera o oddaji nepremičnin s parc. št. 324 in 325 obe k.o. Šempeter v najem

23. 9. 2016
Ugotivitvena odločba, da imajo nepremičnine s parc. št.: 9101, 9102, 9123 in 9124 vse k.o. 2315 Šempeter; status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

23. 9. 2016
Namera o razpolaganju zemljišča - za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup zemljišča s parc. št. 217/3 in 216/3 obe k.o. 2316 Vrtojba

23. 9. 2016
Namera o razpolaganju zemljišča - za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 206/1 k.o. 2316 Vrtojba in prodajo nepremičnine s par. št. 205/2 k.o. 2316 Vrtojba

15. 9. 2016
Namera o oddaji v najem del nepremičnine s parc. št. 3444/2 in del 3442/3 obe k.o. 2316 Vrtojba, v skupni približni izmeri 74 m2

14. 9. 2016
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem v Vrtojbi

14. 9. 2016
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem v Šempetru

8. 9. 2016
Namera o oddaji v najem del nepremičnine s parc. št. 484/16 k.o. Šempeter

8. 9. 2016
Namera o oddaji nepremičnine s parc. št. 3588/9 k.o. Vrtojba v najem

5. 9. 2016
Namera o razpolaganju zemljišč s parc. št. 59/3, 1171/4 in 1171/5, vse k.o. 2316 Vrtojba

19. 8. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih parc. štev. 9112, 9102 in 9123 vse k.o. 2315 Šempeter

2. 8. 2016
Namera o razpolaganju zemljišča s parc. št. 2413/1 k.o. Vrtojba (novo nastala parcela iz nepremičnine s parc. št. 2413)

21. 7. 2016
Odločba: nepremičnini parc. št. 3139/8 k. o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-3139-8 preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, Šempeter pri Gorici.
Ta odločba nadomesti odločbo št. 47805-33/2015-18 z dne 27. junij 2016.

8. 7. 2016
Namera o oddaji v najem dela nepremičnin s parc. št. 2248 in 2249 obe k.o. Vrtojba

27.6.2016
Namera o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, na zemljišču parc. št. 2794 k. o. Vrtojba v najem

27. 6. 2016
Odločba: parceli št. 3588/8 in parceli št. 3588/9 obe k.o. 2316 Vrtojba preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

27. 6. 2016
Odločba: parceli št. 3139/3 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-3139-3, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

23. 6. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti na parc. štev. 3602/1 k.o. 2316 Vrtojba

3. 6. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičninah s parc. št. 2772/10 k. o. 2315 Šempeter in parc. št. 2772/8 k.o. 2315 Šempeter

3. 6. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 2794 k. o. 2316 Vrtojba

9. 5. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 1594/1 k. o. 2316 Vrtojba

7. 4. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 3051/16 k.o. 2315 Šempeter

25. 3. 2016
Namera o oddaji v najem del nepremičnine s parc. št. 3037/2 k.o. Šempeter

23. 3. 2016
Namera o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 244/1 k.o. Bukovica

18. 3. 2016

Namera o razpolaganju zemljišča s parc. št. 1312/4 k.o. 2315 Šempeter

9. 3. 2016
Namera o razpolaganju zemljišča s parc. št. 3544/4 k.o. 2316 Vrtojba

2. 3. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 2918/2 k.o. Šempeter

19. 2. 2016

Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 3578 k.o. 2316 Vrtojba

19. 2. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičninah s parc. št. 3579 in 3595 k.o. 2316 Vrtojba

5. 2. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 54/5 k.o. 2316 Vrtojba in št. 47/1 k.o. 2316 Vrtojba

3. 2. 2016
Namera o razpolaganju zemljišča

3. 2. 2016
Namera o razpolaganju zemljišča

29. 1. 2016
Namera o oddaji del nepremičnine s parc. št. 953 k.o. Vrtojba v najem

28. 1. 2016
Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičnin s parc. št. 3599/0 k.o. 2316 Vrtojba

18. 1. 2016
Namera o oddaji nepremičnin s parc. št. 475/1 in 476/1 obe k.o. Šempeter v najem
2015


9. 12. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti: elektro 3474 in 3422-1 k.o. Šempeter

9. 12. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti - Plinovodi d.o.o.

8. 12. 2015
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (zaklonišče Podmark)

8. 12. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti: v breme 60-1 k.o. Vrtojba

8. 12. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti: parc. št. 2794 k. o. Vrtojba

25. 11. 2015
Namero o ustanovitvi služnosti v korist parc. št. 2607/1 k.o. Vrtojba

3. 11. 2015
Odločba, da nepremičnini: parceli št. 3588/7 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-3588/7-0 preneha status javnega dobra lokalnega pomena

3. 11. 2015
Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

30. 10. 2015
Namera o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 2832/6 k.o. Šempeter, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje pet let.

29. 10. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup zemljišča s parc. št. 1063 k.o. 2315 Šempeter

27. 10. 2015
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo: nogometno igrišče z umetno travo

27. 10. 2015
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo: kolesarski poligon

22. 10. 2015
Namera o oddaji poslovnega prostora v najem: poslovni prostor – v pritličju večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-2, poslovni prostor v izmeri 29,08 m2

22. 10. 2015
Namera o oddaji poslovnega prostora v najem: poslovni prostor – v I. nadstropju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-3

16. 10. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: za nakup zemljišča s parc. št. 204 k.o. 2316 Vrtojba

12. 10. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: nakup pločnika 3221-12 Vrtojba

12. 10. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: nakup in prodaja za del par. Na Pristavi

7. 10. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: nakup in prodaja ob Cvetlični ulici

7. 10. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: nakup pločnika ob Vrtojbenski cesti

17. 9. 2015
Potrjeno stališče do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba

3. 9. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 481/4 k.o. 2315-Šempeter

24. 8. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti: stvarna služnostna pravica pešhoje in vožnje z vsemi vozili do najvišje dovoljene teže 3,5 ton za potrebe dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 3099/15 k.o. 2315-Šempeter

13. 8. 2015
Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo dela nepremičnine s parc. št. 481/4 in 475/2 obe k.o. 2315-Šempeter

15. 7. 2015
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Šempeter-Vrtojba

3. 7. 2015
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Šempeter-Vrtojba

3. 6. 2015
Služnost za postavitev, rekonstrukcijo ter napeljavo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje električnih daljnovodov ter dovoljuje(jo) vknjižbo te služnosti na parceli št. 3577 k.o. 2316 - Vrtojba

1. 6. 2015
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnine s parc. št. 663/4 (v približni izmeri 154 m2), za nepremične s parc. št. 663/2, 663/3 in 666/4 (v približni izmeri 154 m2), vse k.o. Vrtojba

28. 5. 2015
Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 3416/9 k.o. 2315-Šempeter

28. 5. 2015
Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 90/66 in 90/67 obe k.o. 2315-Šempeter

22. 5. 2015
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter-Vrtojba: Solastni del v deležu 8779/10000 nepremičnine s parc. št. 2932/0 k.o. 2315-Šempeter

22. 5. 2015
Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1350/2 k.o. 2316-Vrtojba

22. 5. 2015
Namera o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 1356/3 k.o. Vrtojba

21. 5. 2015
Stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti.

15. 5. 2015
Namera o o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 2919/8 in 2915/7, obe k.o. 2315-Šempeter

12. 5. 2015
Odločba: parceli št. 3430/2 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-3430/2-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

12. 5. 2015
Odločba: parceli št. 488/5 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-488/5-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

12. 5. 2015
Odločba: parceli št. 3416/9 k.o. 2315 – Šempeter, ID znak 2315-3416/9-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

12. 5. 2015
Odločba: parceli št. 1358/1 k.o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-1358/1-0 in parceli št. 1075 k.o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-1075/0-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter-Vrtojba

16. 4. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti - Berce

16. 4. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča - za sklenitev neposredne pogodbe, za prodajo zemljišča s parc. št. 842/19 k.o. 2316 - Vrtojba.

7. 4. 2015
Namera o oddaji v najem del nepremičnine s parc. št. 722/1 k.o. Šempeter

2. 4. 2015
Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN Mestno središče v Šempetru

20. 3. 2015
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba

20. 3. 2015
Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

10. 3. 2015
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

3. 3. 2015
Odločba da nepremičninie: parceli št. 1350/2 k.o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-1350/2-0, preneha status javnega dobra lokalnega pomena

3. 3. 2015
Odločba da nepremičnini parcela št. 528/2 k.o. 2315 – Šempeter preneha status javnega dobra lokalnega pomena

25. 2. 2015
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo lesa na zemljišču s parc. št. 2378 k.o. Šempeter

24. 2. 2015
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št. 208, 209, 213 in 214 k.o. 2316 - Vrtojba

19. 2. 2015
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

6. 2. 2015
Namera o oddaji v najem dela nepremičnine s parc. št. 3281/4 k.o. Šempeter

6. 2. 2015
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

6. 2. 2015
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

28. 1. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča za sklenitev neposredne pogodbe, za prodajo zemljišča s parc. št. 528/2 k.o. 2315 - Šempeter

27. 1. 2015
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru

23. 1. 2015
Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parcelno št. 2772/10, 3389/1 in 2884 v se k.o. 2315 - Šempeter, zaradi posega napušča strehe v skupni površini 76,55 m2, v korist vsakokratnega lastnika parcele 2772/9 in 2772/3 k.o. 2315 - Šempeter

23. 1. 2015
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru

20. 1. 2015
Namera o ustanovitvi stavbne pravice zaradi posega temeljev pod zemljo (v skupni površini 2 m2) na zemljišču s parc. štev. 3431/2 k.o. Šempeter

20. 1. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup zemljišča s parc. št. 3256 in 3257/2 obe k.o. 2316 – Vrtojba

20. 1. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup zemljišča s parc. št. 334/3 in 336/6 obe k.o. 2315 – Šempeter

15. 1. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča za nakup zemljišč s parc. št. 2833/2, 2834/2, 2835/2 in 2836/1 vse k.o. 2315 – Šempeter

15. 1. 2015
Namera o razpolaganju zemljišča za nakup solastnega dela zemljišča s parc. št. 2841/2 k.o. 2315 - Šempeter

 2014


30. 12. 2014
Namera o ustanovitvi služnosti v korist vsakokratnega lastnika parcele 3063/0 k.o. Vrtojba

28. 11. 2014
Odločba, da nepremičnini na parceli št. 1164/1 k.o. 2316 – Vrtojba, preneha status javnega dobra lokalnega pomena

28. 11. 2014
Odločba, da nepremičnini parceli št. 528/21 k.o. 2315 – Šempeter, preneha status javnega dobra lokalnega pomena

10. 10. 2014
Namera o ustanovitvi služnosti_v korist vsakokratnega lastnika parcele 3098/0 k.o. Šempeter, ID znak 2315-3098/0-0

10. 10. 2014
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup zemljišča s parc. št. 674/4 k.o. 2316 - Vrtojba

10. 10. 2014
Namera o oddaji v najem nepremičnin s parc. št. 463/2, 467 in 474/2 vse k.o. Šempeter

25. 9. 2014
Namera o ustanovitvi služnosti_pri nepremičnini s par. št. 3602/1 k.o. 2316 Vrtojba

12. 9. 2014
Poziv za predlaganje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij

16. 9. 2014
Spremembe in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi – stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjeni osnutek

15. 9. 2014
Namera o ustanovitvi služnosti - Spar Slovenije d.o.o.

8. 9. 2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

25. 8. 2014
Namera o ustanovitvi služnosti

25. 8. 2014
Namera o razpolaganju zemljišča za prodajo zemljišča s parc. št. 3096/1 k.o. 2315 - Šempeter

11. 8. 2014
Namera o oddaji poslovnega prostora na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici v najem

4. 8. 2014
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 v občini Šempeter-Vrtojba

4. 8. 2014
Namera o razpolaganju zemljišča: prodaja del parc. št. 484-1 k.o. Šempeter

4. 6. 2014

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za predčasne volitve v državni zbor 2014

29. 5. 2014
Namera o oddaji v najem nepremičnin s parc. št. 21/1, 20/3, 20/1, 18/1, 19/1 in 22/1 vse k.o. Vrtojba ter zemljišča s parc. št. 376 in 377/2 oba k.o. Šempeter

27. 5. 2014
Namera za ustanovitev služnosti pri zemljišču s parc. štev. 3051/7 v k.o. 2315 Šempeter

15. 5. 2014
Namera o ustanovitvi stavbne pravice

8. 5. 2014
Namera o razpolaganju zemljišča

7. 5. 2014
Namera o oddaji v najem nepremičnin s parc. št. 13/2 in 29/2 obe k.o. Šempeter

5. 5. 2014
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendum o arhivih - 2014

29. 4. 2014
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi

28. 4. 2014
Namera o oddaji pisarniškega prostora v najem
 
11. 4. 2014

Namera o oddaji zemljišča parc. št. 43/2 k.o. Vrtojba v podnajem


21. 3. 2014
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti z državne ceste R3 615 k.o. Bilje

13. 3. 2014
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanijo za volitve v Evropski parlament 2014

13. 3. 2014
Namera o oddaji v najem nepremičnin s parc. št. 940, 942/2, 944, 58/1, 59/1, 60/1, 60/2, 61/1, 62 in 63 vse k.o. Vrtojba

3. 3. 2014
Namera o ustanovitvi služnosti - pokopališče Šempeter

24. 2. 2014 (popravljeno 28. 2. 2014)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba

14. 2. 2014
Namera oo oddaji v najem nepremičnin s parc. št. 940, 942/2, 944, 58/1, 59/1, 60/1, 60/2, 61/1, 62 in 63 vse k.o. Vrtojba

3. 2. 2014
Namera o oddaji v najem del nepremičnine parc. št. 799/1 k.o. Šempeter

3. 2. 2014
Namera o oddaji v najem nepremičnine parc. št. 288 k.o. Šempeter

21. 1. 2014
Namera o oddaji v najem: del nepremičnine parc. št. 10/3 k.o. Vrtojba, parkirišče

16. 1. 2014
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

6. 1. 2014

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici - 1. faza

 


 

2013


9. 12. 2013
Namera o ustanovitvi stavbne in služnostne pravice

8. 11. 2013
Namera za oddajo zaklonišča Podmark v brezplačno uporabo


8. 11. 2013
Namera o ustanovitvi služnostne pravice na naslovu Podmark 13

6. 11. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča - za sklenitev neposredne pogodbe za nakup solastnega deleža nepremičnine parc. št. 2249 in 2250 obe k.o. Vrtojba

17. 10. 2013
Namera o oddaji poslovnega prostora v najem - poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba

16. 10. 2013
Namera o ustanovitvi služnosti pri zemljiščih parc. štev. 2856, 2806/1, 2883/1, 3427/1, 3389/1, 3426/4, 2901, vse v k.o. 2315 Šempeter

4. 10. 2013
Namera o oddaji poslovnega prostora v najem - poslovni prostor na naslovu Ulica 9. septembra 145 v Vrtojbi

2. 8. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča - za nakup solastnega deleža zemljišča parc. št. 3043/3, k.o. Šempeter

2. 8. 2013

Namera o razpolaganju zemljišča - za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup zemljišča parc. št. 1055 k.o. Šempeter

13. 6. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za pridobitev nepremičnine parc. št. 1197/1 k.o. Vrtojba (zamenjava stvarnega vložka z denarnim vložkom)

12. 6. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup del zemljišča parc. št. 2920/4 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja vodnjak

12. 6. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za menjavo del zemljišča parc. št. 3051/9 za del zemljišča parc. št. 3051/6 obe k.o. Šempeter, za potrebe ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

12. 6. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za menjavo del zemljišča parc. št. 2417/4, 2417/3 in 2417/2 vse k.o. Vrtojba, za potrebe ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

12. 6. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za menjavo del zemljišča parc. št. 3566/16 za del zemljišča parc 2801 obe k.o. Vrtojba, za potrebe izravnave meje

12. 6. 2013
Namera o razpolaganju zemljišča: za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup del zemljišča parc. št. 2917 k.o. Vrtojba, za potrebe razširitve občinske javne poti z oznako JP 914481 oz. del odseka Ulica Zapučke

4. 6. 2013
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup dela zemljišča parc. št. 311/1, 497, 506/1, 509, 305/1, 302, 507/1, 300/1, 517/1, 518/5, 297, 293, 294, 291/1, 290, 517/3 in 517/4 vse k.o. Šempeter

3. 6. 2013
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup solastnega deleža zemljišča parc. št. 2974/0 in 2975/0, obe k.o. Šempeter


8. 4. 2013
Namera o oddaji zemljišča v podnajem parc. št. 43/2 k.o. Vrtojba

5. 4. 2013
Namera o oddaji zemljišča v najem parc. št. 2882 k.o. Šempeter

4. 4. 2013
Namera o oddaji v najem poslovnega prostora na naslovu Cesta goriške fronte 2, Šempeter pri Gorici

2. 4. 2013
Namera o ustanovitvi služnosti PTP – sončna elektrarna

29. 3. 2013
Namera o oddaji zemljišča v najem

28. 3. 2013
Namera o ustanovitvi služnosti - Pavlič


25. 3. 2013
Stavbna pravica - družba vodovodi in kanalizacija NG d.d.

25. 3. 2013
Namera o ustanovitvi služnosti - družba Vodovodi in kanalizacija NG d. d.

22. 3. 2013
Namera o oddaji zemljišča v najem

22. 3. 2013
Namera o oddaji zemljišča v najem

 2012


20. 11. 2012
Namera o ustanovitvi služnosti

13. 11. 2012
Namera o ustanovitvi služnosti

13. 11. 2012

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije: "Rekonstrukcija križišč pri ABK, Letriki in Bazari"


9. 11. 2012

Dodelitev humanitarne pomoči ob poplavah 2012


8. 11. 2012
Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav ob neurju 27.-28. 10. 2012

30. 10. 2012
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi

29. 10. 2012
Namera o ustanovitvi služnosti

29. 10. 2012
Namera o ustanovitvi služnosti

16. 10. 2012

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi za državni prostorski načrt za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 IN R34


16. 10. 2012
Namera o razpolaganju zemljišča

8. 10. 2012
Namera o razpolaganju zemljišča

25. 9. 2012
Namera o nakupu solastnega deleža Griči 14

7. 9. 2012
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanijo za volitve predsednika Republike Slovenije

3. 9. 2012

Namera o oddaji zemljišča v najem

 

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni