Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

 

   

 

   

Kontakt


Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba

Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
T:
05 335 16 27
E:
ro(at)sempeter-vrtojba.si


Parking D - Mednarodni mejni prehod Vrtojba
T: 05 335 73 61
     

Uradne ure 

 
ponedeljek in petek:
8.00­-12.00
sreda:
8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Urnik Zbrirnega centra

>TUKAJ
Ravnanje z odpadki


Občina Šempeter - Vrtojba je s 1. 1. 2021 začela izvajati gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v svojem Režijskem obratu in je vpisana v evidenco izvajalcev te gospodarske javne službe pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsega zbiranje komunalnih odpadkov.

Za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa je Občina Šempeter - Vrtojba podelila koncesijo gospodarski družbi Kostak iz Krškega, kar pomeni, da se vsi na območju občine zbrani mešani komunalni odpadki tam obdelajo, ostanek obdelanih mešanih komunalnih odpadkov pa se odloži oziroma odstrani, za kar občina (posredno pa uporabniki javne službe) plačuje 122 EUR za tono odpadkov, brez DDV in prevoza.

Ločeno zbiranje papirne in kartonske embalaže, mešane embalaže (plastične, kovinske in sestavljene embalaže) in steklene embalaže za občino in uporabnike ne pomeni navedenega stroška 122 EUR na tono za obdelavo, odlaganje ali odstranjevanje, saj tako ločene zbrane frakcije občina lahko odda v nadaljnjo predelavo in recikliranje in jih ni potrebno odlagati. To pomeni manjše obremenjevanje okolja in za uporabnike nižje cene na računih za storitve gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.


Vse uporabnike zato prosimo, da ločujejo odpadke in jih ločene oddajajo na prevzemna mesta (ekološke otoke), ki jim bodo določena na računu o opravljanju storitev. Odpadke, ki ne sodijo na prevzemna mesta (ekološke otoke), je treba oddati v Zbirnem centru. Uporabniki s tem, ko ločujemo odpadke, kupujemo in uporabljamo izdelke, ki so trajnostno naravnani za večkratno uporabo in jih je možno reciklirati, skrbimo za okolje in za nižje zneske na računih za storitve gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

 

 

Dela in naloge Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba


Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 128/20 z dne 25. 9. 2020

1. V režijskem obratu se izvajajo lokalne gospodarske javne službe na območju občine, za katere je tako določeno s splošnimi akti občine, ki urejajo gospodarske javne službe, in sicer:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
4. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
6. oskrba z vodo za namakanje.
2. V okviru režijskega obrata se opravljajo tudi druge naloge s področja nalog občine, kot so:
– tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine,
– upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
– upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
– vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
– vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo,
– sodelovanje pri nadzoru nad delom ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb.
3. Režijski obrat lahko opravlja tudi druge naloge s področja nalog občine.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni