Proračun za leto 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Proračun  Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015

19. 11. 2015

Rebalans proračuna za leto 2015

Sklep št.: 01101-20/2015-8


Zaključni račun 2014

Sklep št.: 01101-9/2015-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.

- realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitve zaključnega računa 2014

22. 10. 2015
Sklep spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, objava Uradni list RS, št.: 81/2015

 


Rebalans proračuna za leto 2015

Sklep št.: 01101-16/2015-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami.

 


Polletna realizacija proračuna 2015


Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015
Proračun za leto 2015

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami (Sklep št: 01101-17/2014-3).
_B_SPLOŠNI DEL 2015
_C_obrazložitev splošni del 2015
_D_POSEBNI DEL 2015
_E_obrazložitve posebni del 2015
_F_NRP
_G_obrazložitev NRP 2015-2018
_H_Kadrovski načrt
_I_Sklep o načrtu ravnavnja z nepremičnim premoženjem za leto 2015, objava v UL RS št. 2/2015

Razglas, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava

Na podlagi 15. in 88. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 2. redni seji, dne 20. 11. 2014, opravil splošno razpravo in sprejel
SKLEP, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 je možen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, v glavni pisarni v poslovnem času, in objavljen na občinski spletni strani (www.sempeter-vrtojba.si).
Pripombe na predlog proračuna se odda pisno na vložišču občinske uprave ali pošlje županu na info@sempeter-vrtojba.si, do 10. 12. 2014 do 12:00 ure.

 

 


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni