Proračun za leto 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Proračun za leto 2013

Sklep št.: 01101-24/2013-
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, objavljeno v Uradne listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
 • - Splošnii del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Obrazložitev Splošnega dela - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Posebni del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Obrazložitev Posebni del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - NRP 2013-2016
  - Obrazložitev NRP - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Kadrovski načrt 2013-2014
 • Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014, objavljeno v Uradne listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Sklep št.: 01101-24/2013-12
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013
in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

Sklep št. 01101-16/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.
Sklep št. 01101-16/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

Sklep št: 01101-3/2013-3
- Polletna realizacija 2013 splošni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 splošni del
- Polletna realizacija 2013 posebni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 posebni del

Sklep št.: 01101-6/2013-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012, vključno s pripadajočimi prilogami.
 • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtopjba za leto 2012, objava na UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
- Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012
- realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitev: realizacija splošni del, realizacija posebni del in realizacija NRP v letu 2012
 • Odlok o proračunu proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014
Sklep št. 01101-2/2013-6
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, skupaj z amandmaji in s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Splošni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2013
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2014
- Posebni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2013-2014
- Načrt razvojnih programov 2013-2016
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2013-2016
- Kadrovski načrt 2013 - 2014
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014, Urdni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013


Priloga:
- posebni del
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni