Proračun za leto 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011

Sklep: Sprejme se Zaključni račun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011, vključno s pripadajočimi prilogami.
Realizacija posebnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija NRP v letu 2011
Obrazložitve:
realizacije splošnega dela proračuna v letu 2011
realizacije posebn ega dela proračuna v letu 2011
realizacije NRP v letu 2011
Realizacija Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2011

  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, UL RS št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, UL RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve: splošni del, posebni del, NRP

Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za leto 2011

Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2011, UL RS, št. 74/2011

 

  • Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011

Sklep

Splošni del polletne realizacije proračuna

Posebni del polletne realizacije proračuna

Obrazložitev splošnega dela polletne realizacije

Obrazložitev posebnega dela polletne realizacije

 

  • Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011, UL RS 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve: splošni del, posebni del, NRP

Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za leto 2011

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2011

  • Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2011, UL RS 101/2010 z dne 13. 12. 2010
  • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010, UL RS št. 28/2011, z dne 15. 4. 2011
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni