Neuradna prečiščena besedila

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Neuradna prečiščena besedila


Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (5. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)).
* pri starejše izdelanih NPB je spodaj navedena še stara uredba iz 2015

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1) ((UL RS, št. 118/2008 in 94/2009

2. Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter - Vrtojba – NPB (1) ( Uradne objave št.20/99 in 14/2001 )      

3.
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter-Vrtojba - NPB (2)  UL RS št.:14/2007, 38/2011 in 53/2012 )

4.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« - NPB(4) (UL RS št.: 25/2008, 59/2008, 102/2012, 91/2015 in 1/2019)

5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici– NPB (2) (UL RS, št. 25/2008, 71/2008, 107/2009)


6. Pravilnik o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba - NPB(3) (uradne objave št. 14/2001, Uradni list RS št. 33/2006 , št. 125/2008 , št. 96/2009)

7. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - NPB(1) (UL RS št.28/2009 in 31/2016 )

8.
Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje  – NPB(1) (Uradni list RS št. 71/2016 in 8/2020)

9.
Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba - NPB(1), objavljano UL RS 22/2012 in  št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

10. Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – NPB (1) (Uradne objave št. 3/2002 in UL RS, št. 13/2011)

11. Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB (3) (UL RS 67/2011, 107/3013, 21/2014 in 97/2014)

12.  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisca (NPB 10) (Uradne objave, št. 5/01 in UL RS, št. 6/2004, 83/2004, 140/2004, 74/2005, 110/2005, 111/2006, 14/2007, 126/2007, 114/2008, 45/2011, 105/2011, 98/2013)


13. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (v nadaljevanju najem) - NPB1

14.  Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter- Vrtojba - NPB(1), objava UL RS 23/2017 in 53/2018

15. Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode IN PRILOGA - NPB(1), objava V UL RS 32/2017 in 16/2020

16.Odlok o o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba - NPB(1), objava v UL RS št. 28/2013 in 172/2021

17.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni