Konstitutivna seja dne 23. 10. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Konstitutivna seja občinskega sveta dne 23. 10. 2014Številka: 01101-11/2014-1
Šempeter pri Gorici, 15. oktober 2014
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 13. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

VABILO

Dnevni red:

1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2. točka: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
gradivo:
- Prva stran
- Poročilo OVK

3. točka: Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljevanju: mandatne komisije)
gradivo:
- Imenovanje komisije za potrditev mandatov

4. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
gradivo:
- Potrditev mandatov članov OS

5. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
gradivo:
 - Ugotovitvei sklep o izvolitvi župana in sklep o nezdružljivosti funkcij

6. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
gradivo:
- potrditev mandata članu občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat

7. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa

8. točka: Predstavitveni nagovor županaO dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- Novoizvoljeni župan in člani občinskega sveta, Občinska volilna komisija, Občinska uprava, predstavniki medijevSprejeti akti konstitutivne seje:3. točka:

Sklep št: 01101-12/2014-1
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje članice in člane Komisije za mandatna vprašanja:
1. Nataša Valentinčič, Šempeter pri Gorici
2. Dejan Koglot, Šempeter pri Gorici
3. Barbara Pavlin, Šempeter pri Gorici


4. točka:
Poročilo komisije za potrditev mandatov o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, št. 01101-12/2014-2
Sklep št: 01101-12/2014-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, potrjuje mandat svetnicam in svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba:
1. Jožef Batistič, Šempeter pri Gorici
2. Barbara Pavlin, Šempeter pri Gorici
3. Dejan Koglot, Vrtojba
4. Vlasta Mozetič,Šempeter pri Gorici
5. Jože Rupar, Vrtojba
6. Tina Gorkič, Vrtojba
7. Stanislav Rijavec, Šempeter pri Gorici
8. Aljoša Makovec, Šempeter pri Gorici
9. Marija Osvald, Šempeter pri Gorici
10. Sebastjan Arčon, Vrtojba
11. Milan Turk, Šempeter pri Goric
12. Nataša Valentinčič, Šempeter pri Goric
13. Monika Gorjan Zavadlav, Šempeter pri Gorici
14. Ivo Podbersič, Vrtojbai
15. Alenka Poljšak, Šempeter pri Gorici
16. Darjo Fornazarič, Vrtojba


5. točka:
Poročilo komisije za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana, št. 01101-12/2014-2
Ugotovitveni sklep št:
01101-12/2014-5
Za župana Občine Šempeter-Vrtojba je bil izvoljen:
Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, stanujoč Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici.
Ugotovitveni sklep št:
01101-12/2014-6
Na podlagi ugotovitve, da je Milan Turk izvoljen za župana Občine Šempeter-Vrtojba, mu na podlagi prvega odstavka 37.a in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi z današnjim dnem preneha mandat člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
O tem se pisno obvesti Občinsko volilno komisijo.


6. točka:
Ugotovitveni sklep OVK:
Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-12/2014-6 z dne 23. 10. 2014 in skladno s prvim odstavkom 30. člena Zakona o lokalnih volitvah, se za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba določi:
Klavdijo Bizjak, stanujočo v Šempetru pri Gorici, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba se predlaga, da sprejme ugotovitveni sklep o potrditvi zgoraj navedenega člana občinskega sveta.
Številka: 01101-5/2014-78
Šempeter pri Gorici, 23. 10. 2014

PREDSEDNICA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Nataša Pavlin Rogelja

Poročilo komisije za potrditev mandatov o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, št. 01101-12/2014-7
Ugotovitveni sklep št: 01101-12/2014-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje Klavdiji Bizjak, stanujoči v Šempetru pri Gorici, mandat za članico občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


7. točka:
Sklep št:
01101-12/2014-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje članice in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Monika Gorjan Zavadlav – predsednica
2. Stanislav Rijavec – član
3. Nataša Valentinčič – članica
4. Aljoša Makovec – član
5. Barbara Pavlin – članica


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni