1. izredna seja dne 5. 2. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

1. izredna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 5. 2. 2015

Številka: 01101-3/2015-1
Šempeter pri Gorici, 29. januar 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 5. februarja 2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:
1. točka: Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa


ŽUPAN
mag. Milan TurkVabljeni:
- člani občinskega sveta, občinska uprava, predstavniki medijevSprejeti akti 1. izredne seje:1. točka:
Šklep št.:01101-4/2015-1
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu gospodarski družba Viva d.o.o., Volčja Draga 61, 5293 Volčja Draga, ki že prireja posebne igre na srečo v salonu na navedeni lokaciji.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni