15. redna seja dne 25.2.2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

15. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 25. 2. 2016

Številka: 01101-4/2016-1
Šempeter pri Gorici, 16. februar 2016


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

15. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 25. februarja 2016, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 14. redne seje, ki je bila dne 21. 01. 2016
- gradivo a

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: POSZ za OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti – druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c


4. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015 – informacija
- gradivo a
-
gradivo b

5. točka: Poročilo o delu Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici in Krajevnega odbora Vrtojba – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

6. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 – druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g


7. točka: Predlog kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
- gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- Gvido Modrijan – STRUCTURA d.o.o., Vanči Premrl – CPG d.d.,
Lavra Fon – predsednica Krajevnega odbora Šempeter, Matej Čebron - predsednik Krajevnega odbora Vrtojba
- predstavniki medijev
 


Sprejeti akti 15. redne seje


1. točka:
Zapisnik 14. seje št.: 01101-5/2016-1

3. točka:
Sklep št.: 01101-5/2016-1
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti.

         • Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega
            prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti
, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 18/2016
            dne, 4. 3. 2016

4. točka:
Sklep št.: 01101-5/2016-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu koncesionarja Cestno podjetje Nova Gorica d.d. za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015.

5. točka:
Sklep št.: 01101-5/2016-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni