16. redna seja 17. 3. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

16. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 17. 3. 2016

Številka: 01101-6/2016-1
Šempeter pri Gorici, 9. marec 2016


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

16. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. 3. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 15. seje občinskega sveta
- gradivo a

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a
- gradivo b

3. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

4. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

5. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

6. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

7. točka: Poročilo o delu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2015 (informacija)
IN
Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2016

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f

8. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

9. točka: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

10. točka: Poročilo o delovanju Krajevnega odbora Vrtojba - informacija
- gradivo a
- gradivo b

11. točka: Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2015 – informacija
- gradivo a

12. točka: Predlog kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
- gradivo a
- gradivo b

13. točka: Predlog kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
- gradivo a


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- Ester Košiček – direktorica javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, Petra Kokoravec - direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, mag. Primož Hvala Kamenšček – ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Sandi Vrabec – ravnatelj javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica, Aleš Bajec – direktor Javnega zavoda KŠTM, Tadej Mori – vodja Medobčinske uprave občin, Matej Čebron – predsednik Krajevnega odbora Vrtojba
- predstavniki medijev
 Sprejeti akti 16. redne seje


1. točka:
Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta OŠ-V, št.: 01101-7/2016-1

2. točka:
Sklepa ni bilo.

3. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica za leto 2015.

4. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2015.

5. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2015.

6. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica za leto 2015.

7. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2015 in daje soglasje k Letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2016.

8. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2015.

9. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015.

10. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Krajevnega odbora Vrtojba.

11. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015.

12. točka:
Sklep št.: 01101-7/2016-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Sandro Devetak, stanujočo v Šempetru pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za mandatno obdobje 4 let.

13. točka:
TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni