1. dopisna seja od 4. do 5. 1. 2018 do 12. ure

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

1. dopisna seja občinskega sveta OŠ-V

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) sklicujem


1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo potekala v elektronski obliki po e-pošti.


Rok trajanja dopisne seje: od četrtka 4. 1. 2018 ob 8. uri do petka 5. 1. 2018 ob 12. uri.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je do roka zanj glasovala večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu sklepa opredeli »ZA« ali »PROTI«.

Dnevni red:
1. Mnenje k imenovanju direktorja/direktorice Ljudske univerze Nova Gorica

SPREJETO:

Sklep št. 01101-25/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba izdaja Nadi Uršič Debeljak pozitivno mnenje glede imenovanja za direktorico Ljudske univerze Nova Gorica za mandatno obdobje 5 let.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni