29. redna seja občinskega sveta OŠ-V dna 22. 6. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

29. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 22. 6. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

29. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 22. junija 2017 ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 28. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 5. 2017
- Gradivo a

SPREJETO:

- Zapisnik št.: 01101-12/2017-12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- Gradivo a

Realizirano3. Poročilo o delu javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za leto 2016 – informacija
- Gradivo a
- Gradivo b
Poročevalec: direktorica Ljudske univerze Nova Gorica Nada Uršič Debeljak
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-24. Soglasje k spremembi Finančnega načrta za leto 2017, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- Gradivo a
- Gradivo b
- Gradivo c
Poročevalec:direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba Aleš Bajec
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

SPREJETO:

- TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA


5. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2017/2018
- Gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-46. Predstavitev idejne rešitve za ureditev prireditvenega prostora v Vrtojbi– informacija
- Gradivo a
- Gradivo b
Poročevalec: Domen Mozetič - arhitekt
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-57. Predstavitev osnutka prenove in adaptacije Kinodvorane v Šempetru pri Gorici
- Gradivo a
- Gradivo b
Poročevalec: Adrijan Cingerle – Kreadom arhitektura, geomantija, inženiring, d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-68. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2017
- Gradivo a
- Gradivo b
- Gradivo c
- Gradivo d
Poročevalec: Direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške mag. Iris Podobnik
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-79. Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017
- Gradivo a
- Gradivo b
- Gradivo c
- Gradivo d
- Gradivo e
Poročevalec: Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-8

- Odlok o Rebalansku proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v leti 2017, objava v Uradnem listu RS št. 35/17 z dne 7. 7. 2017

10.  Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017
- Gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-10, objava v Uradnem listu RS št. 35/17 z dne 7. 7. 2017
- sprememba sprejeta na seji OS11. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda
- Gradivo a
- Gradivo b
- Gradivo c
- Gradivo d
- Gradivo e
Poročevalec
: direktor Miran Lovrič, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in župan mag. Milan Turk
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-11, objava v Uradnem listu RS št. 32/17 z dne 30. 6. 2017

- priloga sklepu


12. Soglasje k cenam rezervacije športnih igrišč v Športnem parku Šempeter
- Gradivo
Poročevalec: mag Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-1213. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
- Gradivo
Poročevalec: mag Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-1314. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017
- Gradivo
Poročevalec: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-12/2017-14Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


 

Torek, 13. 6. 2017

 

  • 28. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sejni sobi ob 19:00 - vabilo

 

Ponedeljek, 19. 6. 2017
  • 26. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17:00 - vabilo

Torek, 20. 6. 2017
  • 20. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport v svetniški pisarni ob 18.00 - vabilo

Sreda 21. 6. 2017
  • 26. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 17:00 - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni