3. izredna seja dne 20. 7. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 20. 7. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


3. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. julija 2017 ob 18. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. točka: Predlog stališča do dodatnih pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
- Gradivo a
- Gradivo b
- Gradivo po zasedanju OOP 19. 7. 2017
Poročevalec
: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-14/2017-1
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Stališča do dodatnih pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (Locus d.o.o., julij 2017).

2. točka: Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- Gradivo a
- Gradivo po zasedanju KMVVI 17. 7. 2017
Poročevalec
: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

- Sklep št. 01101-14/2017-2
Občina Šempeter-Vrtojba ne daje soglasja k imenovanju mag. Darka Tomšiča za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih (4 ) let.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


 

Torek, 11. 7. 2017 do ponedeljek 17. 7. 2017 ob 15. uri

 

  • 29. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

Sreda 19. 7. 2017
  • 27. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 17:00 - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni