33. redna seja dne 28. 11. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

33. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 28. 11. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


33. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v torek, 28. novembra 2017 ob 18. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 32. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 11. 2017
- gradivo a

SPREJETO:

- točka je bila umaknjena iz dnevnega reda.


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo: odgovori so zajeti v zapisniku prejšnje seje (točka 1), tudi kot priloga 1

SPREJETO:

- realizirano


3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f

Poročevalka: Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

- seja po opravljeni razpravi ni bila več sklepčna, zato se o sklepu ni glasovalo


4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

- seja ni bila več sklepčna


Sejo se za potrebe pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


- ni bilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni