34. redna seja dne 14. 12. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

34. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 14. 12. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


34. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. decembra 2017 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 32. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 11. 2017, in predlog zapisnika 33. seje občinskega sveta, ki je bila dne 28. 11. 2017

- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO:

 - zapisnik 32. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 11. 2017, 01101-24/2017-1
- zapisnik 33. seje občinskega sveta, ki je bila dne 28. 11. 2017. 01101-24/2017-22. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

- ni odgovora, ker na prejšnji seji ni bilo podanih pobud3. Statut Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

- gradivo a

- aktualni statut

SPREJETO:

Sklep št.: 01101-24/2017-3
1. Opravljena je bila prva obravnava Statuta Občine Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Statut Občine Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


4. Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

- gradivo a

- aktualni poslovnik

SPREJETO:

Sklep št.: 01101-24/2017-4
1. Opravljena je bila prva obravnava Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi


5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f

Poročevalka: Katja Nardin – računovodja

SPREJETO:

Sejo so zapustili člani svetniške skupine SD, zato občinski svet vmes ni bil sklepčen in se ni obravnavalo tudi 6. točke dnevnega reda.


6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka

SPREJETO:7. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2018 - informacija
Poročevalec: župan mag. Milan Turk

SPREJETO:

- informacija in sklep župana o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2018, objava v UL RS 74/2017 z dne 20. 12. 2017


8. Plan dela občinskega sveta v letu 2018
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine

SPREJETO:

 Sklep št.:01101-24/2017-6

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.9.(DODATNA TOČKA) Ponudba družbe MERCATOR d.d. Ljubljana za objekt stare trgovine v Vrtojbi – informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka

SPREJETO:

- informacija10. (DODATNA TOČKA) Pismo o nameri glede predvidene ureditve pregrade in namakalnega razvoda Vogršček – informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalec: župan mag. Milan Turk

SPREJETO:

- informacija

Zasedanje stalnih delovnih teles


- NI BILO
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni