42. redna seja občinskega sveta OŠV dne, 18. 10. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30


42. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 18. 10. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

42. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. oktobra 2018, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (VABILO):

1. Predlog zapisnika 41. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. 9. 2018
-
gradivo a

SPREJETO:

Zapisnik 41. redne seje št. 01101-16/2018-1

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalka: Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16-2018-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
  • Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, Ur. l. RS št.
4. Odlok o štipendiranju (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) – skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalka: Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16/2018-4

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Odlok o štipendiranju (uradno prečiščeno besedilo – UPB1).
  • Odlok o štipendiranju (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), Ur. l. RS, št. 69/2018
5. Strategija razvoja socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba 2019 – 2023 - informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Tanja Peloz, zunanja sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16/2018-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Strategiji razvoja socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba 2019 – 2023.

6. Končno poročilo javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017 – informacija
- gradivo a
Poročevalka: Danijela Kos, višja svetovalka za projekte
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16/2018-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s končnim poročilom Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017.

7. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3448/2 k.o. 2315 Šempeter
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16/2018-8
  • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3448/2 k.o. 2315 Šempeter, Ur. l. RS, št. 69/2018
8. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16/2018-9
  • Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, Ur. l. RS, št. 69/2018
9. Soglasje k Pravilniku o uporabi kombiniranega vozila za prevoz potnikov (v nadaljevanju vozilo) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba in k Pravilniku o uporabi in izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalec:
Dejan Koglot, v.d. direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-16/2018-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k Pravilniku o uporabi kombiniranega vozila za prevoz potnikov (v nadaljevanju vozilo) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.

Sklep št. 01101-16/2018-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k Pravilniku o uporabi in izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

Številka: 01101-15/2018-1
Šempeter pri Gorici, 10. oktober 2018

ŽUPAN
mag. Milan TurkZasedanje stalnih delovnih teles


11. 10. 2018 ob 17. uri v svetniški pisarni
  • 35. seja Odbora za okolje in prostor - vabilo

16. 10. 2018 ob 17.30 v sejni sobi

  • 33. seja Odbora za gospodarski razvoj - vabilo
17. 10. 2018 ob 17.30 v sejni sobi

  • 23. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo- vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni