2. seja OS 2. 12. 2010

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

2. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-11/2010-1

Šempeter pri Gorici, 16. november 2010

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

 

2. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 2. decembra 2010, ob 16.00 uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 1. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


Dnevni red:


1.točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Informacija o imenovanju podžupana

gradivo:


3.točka: Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba

gradivo:


4.točka: Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta

gradivo:


5. točka: Imenovanje članov Krajevnega odbora naselja Vrtojba in Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici

gradivo:


6. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka

gradivo:


7.točka: Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 114/03, 97/08)

gradivo:


8. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesec november in december 2010 – informacija

gradivo:


9. točka: Opredelitev javnega interesa za ureditev skladiščnih prostorov za potrebe humanitarnih organizacij na bivšem maloobmejnem prehodu v Šempetru pri Gorici – skrajšani postopek

gradivo:


10. točka: Seznanitev s Sklepom župana o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje januar – marec 2011

gradivo:


11. točka: Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2009 in Poslovni načrt za leto 2010/2011 - informacija

gradivo:Župan

mag. Milan Turk

 

SPREJETI AKTI 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 2. seja


Zapisnik 2. seje

 
Vabljeni:

člani občinskega sveta, Občinska uprava, Stojan Ščuka – direktor PTP, Predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni