1. izredna seja OS 17. 3. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-4/2011-1

Šempeter pri Gorici, 11. marec 2011


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 17. marca 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:


1. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011
gradivo:


Župan

mag. Milan Turk

 

 

 

 

 

SPREJETI AKTI 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 1. izredne seja

Zapisnik 1. izredne seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni