10. seja OS 22. 9. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

10. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-20/2011-1

Šempeter pri Gorici, 12. september 2011

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 22. septembra 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 9. redne seje.

 


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2010 - informacija

gradivo:


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011 - skrajšani postopek

gradivo:


4. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku od meseca oktobra 2011 dalje – informacija

gradivo:


5. točka: Razveljavitev pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

gradivo:


6. točka: Predlog za delitev premoženja in obveznosti ter ukinitev zavoda ZIC

gradivo:

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 10 seja

Zapisnik 10. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Mykhaylo Madan – Glasbena šola Nova Gorica, Boštjan Jerončič – v.d. direktorja ZIC, Andrej Marc – Kampa d.o.o., predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni