11. seja OS 27. 10. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

11. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-22/2011-1

Šempeter pri Gorici, 17. oktober 2011

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

 

11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 27. oktobra 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 10. redne seje.Dnevni red:


1.točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

 

2. točka: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici – skrajšani postopek

gradivo:


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici –skrajšani postopek

gradivo:


4. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku od meseca novembra 2011 dalje – informacija

gradivo:


5. točka: Problematika Primorskega tehnološkega parka d.o.o.

gradivo:


6. točka: Nakup dela objekta na naslovu Cesta goriške fronte 11 za potrebe podružnične glasbene šole Šempeter

gradivo:


7. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011

gradivo:


8. točka: Odsvojitev poslovnega deleža Občine Šempeter-Vrtojba v družbi RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

gradivo:


9. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

gradivo:


10. točka: Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

gradivo:


11. točka: Imenovanje predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba in predstavnika zainteresirane javnosti v svet Zavoda ZIC

gradivo:
ŽUPAN

mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 11. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 11. seja

Zapisnik 11. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Manuela Varljen in Ana Pantelin - BIRO OBALA d.o.o., Arhitekt Aleš Vidič s.p., predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni