12. seja OS 24. 11. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

12. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-24/2011-1

Šempeter pri Gorici, 14. november 2011

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

 

12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 11. redne seje.Dnevni red
:


1.točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici

gradivo:


3. točka:  Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku od meseca decembra 2011 dalje – informacija

gradivo:


4. točka: Odlok o ustanovitvi in izdaji javnega glasila v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:


5. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava in Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:ŽUPAN

mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 12. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 12. seja

Zapisnik 12. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Miran Lovrič in Mitja Gorjan - Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d., predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni