13. seja OS 15. 12. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

13. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-27/2011-1

Šempeter pri Gorici, 5. december 2011

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

 

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 15. decembra 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 12. redne seje.Dnevni red
:


1.točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
2. točka: Obravnava in sprejem predlogov stališč do pripomb na dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba in okoljskega poročila k načrtu

gradivo:


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

gradivo:


4. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012 – prva obravnava

gradivo:


5. točka: Imenovanje člana sveta območne izpostave JSKD

gradivo:


6. točka: Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

gradivo:


dodatna točka
: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku od meseca januarja 2012 dalje

 ŽUPAN

mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 13. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 13. seja

Zapisnik 13. seje
 
Vabljeni:
člani občinskega sveta, Maja Šinigoj - Locus d.o.o., občinska uprava, predstavniki medijev
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni