3. seja OS 17. 2. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

3. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-2/2011-1

Šempeter pri Gorici, 7. februar 2011


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

 

3. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 17. februarja 2011, ob 16.00 uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
2. točka: Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011

gradivo:


3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2010 – informacija

gradivo:


4. točka: Predstavitev projekta »Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. faza« – informacija

gradivo:


5. točka: Imenovanje koordinatorice ali koordinatorja za enake možnosti žensk in moških

gradivo:


6. točka: Imenovanje člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

gradivo:


7. točka: Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

gradivo:


8. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – skrajšani postopek

gradivo:


9. točka: Sklep o financiranju političnih strank– skrajšani postopek

gradivo:


10. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesec januar in februar 2011 – informacija

gradivo:Župan

mag. Milan Turk

 

 

SPREJETI AKTI 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 3. seja


Zapisnik 3. seje

 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, Občinska uprava, Kristjan Mlekuš – Komandir Policijske postaje Šempeter pri Gorici, Domen Mozetič – Euroinvest d.o.o., Predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni