4. seja OS 10. 3. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

4. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-3/2011-1

Šempeter pri Gorici, 28. februar 2011


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


4. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 10. marca 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Poročilo o delu zasebnega zavoda Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba za leto 2010 – informacija
gradivo:


3. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011

gradivo:


4. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2011

gradivo:


5. točka: Letni program kulture v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2011

gradivo:


6. točka: Letni program športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2011

gradivo:


7. točka: Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin – prva obravnava

gradivo:


8. točka: Pravilnik o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala – prva obravnava

gradivo:


9. točka: Pravilnik o uporabi dvoran v dvorcu Coronini, Kulturne dvorane v Šempetru pri Gorici in Mladinskega centra v Vrtojbi – prva obravnava

gradivo:


10. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesec marec 2011 – informacija

gradivo:


11. točka:Odlok o ukinitvi Odloka o komunalnem redarstvu v občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

gradivo:


12. točka: Odlok o ukinitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

gradivo:


13. točka: Deklaracija primorskih občin v podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem – informacija

gradivo:


14. točka: Imenovanje Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov

gradivo:


Župan

mag. Milan Turk

 

SPREJETI AKTI 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 4. seja

Zapisnik 4. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, v. d. direktorja ZIC - Boštjan Jerončič, predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni