5. seja OS 31. 3. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

5. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-5/2011-1

Šempeter pri Gorici, 21. marec 2011


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 31. marca 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Sprejem zapisnika 4. seje občinskega sveta.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Predlog Sindikata igralniških delavcev Slovenije – SIDS, enota Nova Gorica

gradivo:


3. točka: Poročilo javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. o projektu čistilne naprave ob Vrtojbici – informacija

gradivo:


4. točka: Sklep o subvenciji višine plačila za programe vrtca

gradivo:


5. točka: Zaključni računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010 – skrajšani postopek

gradivo:


6. točka: Administrativna ustreznosti projektov CILJ 3 - INTERREG Slovenija Italija 2007 – 2013

– informacija

gradivo:


7. točka: Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

– druga obravnava

gradivo:


8. točka: Pravilnik o uporabi dvoran v dvorcu Coronini, Kulturne dvorane v Šempetru pri Gorici in Mladinskega centra v Vrtojbi – druga obravnava

gradivo:


9. točka:Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (v nadaljevanju: najem) – skrajšani postopek

gradivo:


10. točka: Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

gradivo:
Župan

mag. Milan Turk


 

SPREJETI AKTI 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 5. seja

Zapisnik 5. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava , Iztok Černigoj – predsednik SIDS, enota NG, Miran Lovrič in Mitja Gorjan– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d., dr. Boris Kompare, dr. Matej Uršič, predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni