8. seja OS 7. 7. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

8. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-11/2011-1

Šempeter pri Gorici, 27. junij 2011

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 7. julija 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 5., 6. in 7. redne seje občinskega sveta.

Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Poročilo o delu zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS Primorske) za leto 2010 – informacija

gradivo:


3. točka: Mnenje k pristopu novega soustanovitelja zavoda VIRS

gradivo:


4. točka: Sofinanciranje študija multimedijske komunikacije do leta 2015

gradivo:


5. točka: Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti

gradivo:


6. točka: Informacija o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici– informacija

gradivo:


7. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2011/2012

gradivo:


8. točka: Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:


9. točka: Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011
gradivo:ŽUPAN

mag. Milan Turk 

SPREJETI AKTI 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 8. seja

Zapisnik 8. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Uroš Saksida – VIRS, Davorin Vidmar, Sergej Racman, Urša Zupan, Miha Dobrin, predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni