15. redna sejo občinskega sveta OŠ-V, 15 3. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

15. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-4/2012-1
Šempeter pri Gorici, 5. marec 2012

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 15. marca 2012, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 14. redne seje. 


Dnevni red: 


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi – ustna informacija 
gradivo:


3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 – informacija 
gradivo:


4. točka: Poročilo o delu Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo Nova Gorica v letu 2011 – informacija 
gradivo:


5. točka: Poročilo o delu Centra za pomoč na domu – CPD KLAS Nova Gorica v letu 2011 – informacija 
gradivo:


6. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2012 
gradivo:


7. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica za leto 2011 – informacija 
gradivo:


8. točka: Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava 
gradivo:


9. točka: Pravilnik o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava 
gradivo:


10. točka: Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava 
gradivo:


11. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
gradivo:ŽUPAN
mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 15. seja

Zapisnik 15. seje
 
Vabljeni:
- člani občinskega sveta, Kristjan Mlekuš –Policijska postaje Šempeter pri Gorici, Jelka Humar – CSD, Marjan Pintar – ZD – Osnovno varstvo NG, Vodja medobčinske uprave in inšpektor Tadej Mori, občinska uprava, predstavniki medijev
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni