5. IZREDNA seja Občinskega sveta OŠ-V, 23. 8. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

5. IZREDNA seja Občinskega sveta OŠ-V, dne 23.8.2012

Številka: 01101-12/2012-1
Šempeter pri Gorici, 20. avgust 2012

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

5. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 23. avgusta 2012, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:


1.točka: Dopolnitve Statuta Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo:
-
obrazložitev in dopolnitev statuta


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
Člani občinskega sveta, predstavniki medijev

SPREJETI AKTI 5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 5. izredna seja

Zapisnik 5. izredne seje
 


Sprejeti akti 5. izredne seje:

 

 

1. točka:

Sklep:
Sprejme se dopolnitve Statuta Občine Šempeter-Vrtojba.
- Dopolnitve Statuta Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni