26. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 18. 4. 2013

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

26. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 18. 4. 2013

Številka: 01101-7/2013-1
Šempeter pri Gorici, 8. april 2013


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), sklicujem

26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. aprila 2013, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 25. redne seje.


Dnevni red:


1. točka:
Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba v letu 2012 – informacija
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba v letu 2012
Izpis iz AJPES


3. točka
: Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna v letu 2012 – informacija
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna v letu 2012


4. točka:
Poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka v letu 2012 – informacija
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka v letu 2012


5. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica v letu 2012 – informacija
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo o delu javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica v letu 2012
Poslovni poročilo
Finančni načrt
LDN 2012


6. točka: Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2012 – informacija
gradivo:
Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2012 in predlog sklepa


7. (dodatna) točka:
Informacija o prenovi kinodvorane v Šempetru pri Gorici
gradivo:
Predlog sklepa
Idejna zasnova za prenovo kinodvorane v Šempetru pri Gorici
Preliminarna ocena investicije april 2013


8. (dodatna) točka
: Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne liste kandidatov
gradivo:
Obrazložitev
Glasovnica
Lista kandidatov
Sprejeti odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, Aleš Bajec – direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba, Mykhaylo Madan – direktor Glasbene šola Nova Gorica, Ester Košiček – direktorica Goriške lekarne Nova Gorica, Boris Jukić - v. d. direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, predstavniki medijevSprejeti akti 26. redne seje:2, točka:
Sklep št: 01101-8/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012 Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba.

3, točka:
Sklep št: 01101-8/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012 Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.

4, točka:
Sklep št: 01101-8/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012 Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

5, točka:
Sklep št: 01101-8/2013-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2012 Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

6, točka:
Sklep št: 01101-8/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o izvedenih investicijah v letu 2012.


7, točka:
Sklep št: 01101-8/2013-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o prenovi kinodvorane V Šempetru pri Gorici.

8, točka
:
Sklep št: 01101-8/2013-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje skupno listo kandidatov za volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije:

I. PREDSTAVNIKI OBČIN:
1. ARČON Matej
2. BREŽAN Uroš
3. BUCIK Aleš
4. CIGLIČ Miran
5. GERMOVŠEK Siniša
6. HAUPTMAN Darja
7. MAFFI Andrej
8. MARUŠIČ Zlatko Martin
9. MUŽIČ Franc
10. POLJŠAK Marjan
11. Mag. PRINCES Ivan
12. SEVER Bojan
13. Mag. TURK Milan

II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA:
1. FURLAN Marjeta
2. GORENŠČEK Mitja
3. JEKLIN Vladimir
4. JEŽ Boris
5. LOVERČIČ ŠPACAPAN Boža
6. MIKLAVČIČ Vesna
7. MUGERLI Kristjan
8. POŽENEL Drago
9. RADIKON Branimir
10. RASPET Rado
11. SIMČIČ Zoran
12. SKAPIN Peter
13. STIBILJ Jožef

III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ:
1. BELINGAR Metka
2. BEOČANIN Tadej
3. BLAŽKO Boris
4. BRATINA Nataša
5. KOGLOT Dejan
6. LEBAN Janez
7. MILJAVEC Igor
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni