2. redna seja občinskega sveta dne 13. 12. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

2. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 13. 12. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 13. december 2018 ob 16.30
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici - VABILO

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje, ki je bila dne, 30. 11. 2018
- gradivo še ni bilo pripravljeno

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

SPREJETO

- Opravljena splošna razprava

5. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

SPREJETO

Sklep župana o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2019, objava v Uradnem listu RS št. 86/2019 z dne 21. 12. 2018

6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora

7. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa:
Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

8. Imenovanje članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-18/2018-6
Iimenovanje članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje.

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska.

11. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Ne podaja soglasja k imenovanju za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.

12. Mnenje k zaposlitvi osebe za določen čas v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO

Pozitivno mnenje k zaposlitvi v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter -Vrtojba, na delovnem mestu »Strokovni sodelavec II«, za določen čas enega leta, za polni delovni čas.

13. Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptička, tajnik občine

SPREJETO

Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


sreda, 12. 12. 2018
- 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi - vabil
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni