Konstitutivna seja dne 30. 11 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Konstitutivna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 30. 11. 2018

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v petek, 30. novembra 2018, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a
,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.(Vabilo)

Dnevni red:
1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2. točka: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in
             volitev župana

- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Sklep št. 01101-18/2018-1
Sklep o imenovanju mandatne komisije za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitve izvolitve župana

3. točka: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
- gradivo a

4. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 01101-18/2018-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, potrjuje mandat svetnicam in svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba

5. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
- gradivo a

SPREJETO

- Sklep št. 01101-18/2018-5
Ugotovitveni sklep
1. Za župana Občine Šempeter-Vrtojba je bil izvoljen:
Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, stanujoč Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici.
- Sklep št. 01101-18/2018-6
Ugotovitveni sklep
1. Na podlagi ugotovitve, da je Milan Turk izvoljen za župana Občine Šempeter-Vrtojba, mu na podlagi prvega odstavka 37.a in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi z današnjim dnem preneha mandat člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
O tem se pisno obvesti Občinsko volilno komisijo.

6. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
- gradivo a

SPREJETO

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje mandat za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.

7. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- gradivo a

SPREJETO

Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


8. točka: Predstavitveni nagovor župana


O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

Župan mag. Milan Turk


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni