10. seja občinskega sveta 17. 10. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

10. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 17. 10. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (VABILO).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 9. redne seje občinskega sveta iz dne 12. 9. 2019
- gradivo

SPREJETO

Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 12. 9. 2019

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi št. 01101-16/2019-2
4. Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa:

SPREJETO

Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica št. 01101-16/2019-3

5. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o opravljeni prvi obravnavi št. 01101-16/2019-4
6. Imenovanje manjkajočega člana Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici
- gradivo a
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep o imenovanju Borisa Furlana, Šempeter pri Gorici, za člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici.
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


Župan
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


ponedeljek, 14. oktobra 2019
- 5. (dopisna) seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, do srede, 20. 10. 2019, do 20. ure - vabilo


torek, 15. oktober 2019

- 8. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do srede, 20. 10. 2019, do 8. ure - vabilo


- 8. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

- 2. (dopisna) seja Statutarno pravne komisije do srede, 20. 10. 2019, do 8. ure- vabilo
 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni