1. izredna seja občinskega sveta 27. 2. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

1. izredna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 27. 2. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem


1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 27. februarja 2020, ob 18:30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (Vabilo):

1. Sprejem poračuna stroškov iz sodne poravnave v pravdni zadevi Pg 73/2019 in določitev novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
- gradivo a
- gradovo b
- Že sprejet sklep iz 22. 6. 2017 in priloga sklepu

SPREJETO

- Sklep št.3541-3/2020-1 o spremembah Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Seje se za potrebe pisanja zapisnika snema (izredne seje zgolj avdio snemanje).


mag. Milan Turk
župan
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni