15. seja občinskega sveta OŠ-V, ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


15. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti
(VABILO)


Rok trajanje dopisne seje
: od petka, 24. aprila 2020, od 8. ure do četrtka, 30. aprila 2020, do 12. ure.

Med 24. 4. 2020 in 29. 4. 2020 je možna tudi razprava (vprašanje, mnenje ali predlogi) po elektronski pošti na valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si, s pripisom za katero točko dnevnega reda gre.
Nato vam bo odgovor zaradi večje preglednosti (skupaj z vprašanjem) posredovan v novi e-pošti, kot tudi v vednost vsem članom občinskega sveta.


Dnevni red:

1. točka: Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a

SPREJETO

- Sklep o sprejemu odloka 007-4/220-3   

- Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 74/2020 z dne 21 5. 2020

 

2. točka: Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
SPREJETO
- Sklep o sprejemu odloka 007-5/2020-3
- Odlok o načinu  izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 74/2020 z dne 21 5. 2020

3. točka: Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter–Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a

SPREJETO
- Sklep o sprejemu odloka 007-6/2020-3
- Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 74/2020 z dne 21 5. 2020


4. točka: Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba z dne 28. 3. 2013
- gradivo a
priloga a
- priloga b
priloga c
SPREJETO
- Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba z dne 28. 3. 2013
        - po novem je to v pristojnosti župana in KŠTM Šempeter-Vrtojba, kar si lahko ogledate TU.


5. točka: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga obravnava
- gradivo a
SPREJETO
- Sklep o sprejemu odloka 009-2/2020-3
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, objava v UL RS št.: 93/2020 z dne 3. 7. 2020

6. točka: Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a

SPREJETO
- Sklep o sprejemu odloka 01101-10/2019-12
- Odlok o  izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 74/2020 z dne 21 5. 2020
- Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba, 01101-10/2019-13, objava v UL RS št.: 74/2020 z dne 21 5. 2020

 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom občinskega sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

Predlogi sklepov, ki so priloženi na dopisno sejo, so sprejeti, če je do roka zanje glasovala večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«.

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite Valentini Bratuš na e-pošto: valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si do četrtka, 30. aprila 2020 do 12. ure.


mag. Milan Turk
župan


Zasedanja stalnih delovnih teles


- ni bilo.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni