17. dopisna seja občinskega sveta

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

17. seja občinskega sveta OŠ-V,

ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti (VABILO, predloga sklepov in dopis).

Rok trajanja dopisne seje: od torka, 2. junija 2020 od 9. ure, do srede, 3. junija 2020 do 12. ure.

Dnevni red
:
1. točka: Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom občinskega sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

Oba priložena sklepa je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, na dopisni seji dne 28. 5. 2020.

Predlogi sklepov, ki so priloženi na dopisno sejo, so sprejeti, če je do roka zanje glasovala večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«.

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite Valentini Bratuš na e-pošto: valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si do srede, 3. junija 2020 do 12. ure.

SPREJETO

- Sklep št.: 0322-7/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba Svetu zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici izda pozitivno mnenje o mag. Primožu Hvala Kamenščku, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za mesto ravnatelja zavoda.
- Sklep št. Sklep št.: 0322-7/2020-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba Svetu zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici izda pozitivno mnenje o Rosani Pahor, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za mesto ravnateljice zavoda.

Mag. Milan Turk,
županPrilogi:
- Predloga sklepov za glasovanje (2x) - v vabilu
- Dopis predsednice Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici , prejet 20. 5. 2020 - v vabilu

Zasedanja stalnih delovnih teles


sreda, 27. maj 2020
  •   14. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitne in imenovanja od srede 27. maja 2020 ob 11:15h do četrtka 28. maja 2020 ob 11h - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni