2. izredna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 29. 9. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

2. izredna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 29. 9. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem


2. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v torek, 29. septembra 2020, ob 17. uri v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (vabilo):

1. točka: Izjava občine, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalca: Uroš Ponovič, Robert Žvižaj - DOM UPRAVLJANJE, družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o., Maribor

SPREJETO

Sklep št.: 1220-6/2020-2
1. Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici v zvezi s točko 12.8 Javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 89/2020 podaja izjavo, da se strinja z namero ponudnika DOM UPRAVLJANJE, družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o., Maribor, da bo začel opravljati storitev institucionalnega varstva za starejše/dnevnega varstva v letu 2022.
2. Sklep začne veljati takoj.

Seje se za potrebe pisanja zapisnika snema (izredne seje zgolj avdio snemanje).

mag. Milan Turk
župan
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni