21. redna seja občinskega sveta 17. 12. 2020

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

21. redna seja občinskega sveta dne 17. 12. 2020

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. decembra 2020 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (vabilo):

1. Predlog zapisnika 2. izredne seje z dne 29. 9. 2020 in 20. redne seje občinskega sveta z dne 5. 11. 2020
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO

Zapisnik 2. izredne seje OS OŠ-V dne 29. 9. 2020 in
Zapisnik 20. redne seje OS OŠ-V dne 5. 11. 2020

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 410-29/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami.
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št 4780-5/2020-3
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalka: Lucija Mikuš Vidmar, računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št 410-30/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 4780-6/2020-2
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

7. Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2021
- gradivo a
Poročevalka: Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO

Sklep št.: 0320-12/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.

8. Imenovanje štirih kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
- gradivo a
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št: 0322-12/2020-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnico porotnico Jano Lukrecijo Valenčak, stanujočo v Šempetru pri Gorici,

9. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št: 0322-14/2020-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Jano Lukrecijo Valenčak, stanujočo v Šempetru pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica, za mandatno obdobje štirih let.

10. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalka: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št: 0322-13/2020-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Haidejo Černe iz Vrtojbe, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, za mandatno obdobje pet let.

Zasedanja stalnih delovnih telesponedeljek, 14. 12. 2020

  • 17. seja odbora za okolje in prostor ob 16. uri v sejni sobi OŠ-V - vabilo
  • 12. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 uri v sejni sobi OŠ-V - vabilo

torek 15. 12. 2020
  • 18. dopisna seja Komisoje za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do 16. 12. 2020 do 10.00 - vabilo 
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni