28. redna seja občinskega sveta dne 21. 10. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

28. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 21. 10. 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

28. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. oktobbra 2021 ob 18. uri v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Predlog dnevnega reda (vabilo - PREMIK ZAČETKA NA 18. URO):

1. Predlog zapisnika 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021
- gradivo a

SPREJETO

zapisnik 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
Poročevalec: Gvido Modrijan, Struktura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 007-8/2021-8
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC. Ker ni bilo podanih pripomb, se skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba združi prva in druga obravnava.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC.

4. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec
: Gvido Modrijan, Struktura d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št.: 007-7/2021-17
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter-Vrtojba. Ker ni bilo podanih pripomb, se skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba združi prva in druga obravnava.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter-Vrtojba.


5. Soglasje k Pravilniku in ceniku o uporabi kombiniranega vozila - kombija KŠTM Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor JZ KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: X

SPREJETO

Glasovanje o točki je bilo umaknjeno iz glasovanja, da se gradivo popravi.

6. Soglasje k Pravilniku in ceniku o izposoji in uporabi tehnične opreme in rekvizitov KŠTM Šempeter -Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Dejan Koglot, direktor JZ KŠTM Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: X

SPREJETO

Sklep št.: 007-10/2021-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k ceniku iz Pravilnika o uporabi in izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telesPonedeljek 18. 10. 2021
- 24. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 uri - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni